dr n. med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne superwizje. Dyrektor Poznańskiej Pracowni Psychoterapii

695 661 839 10

Agnieszka Nowak

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie terapia dzieci i młodzieży

605 453 966 70

dr n. med. Anna Bodnar-Czapiewska

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie

604 167 932 80

Katarzyna Wawrzecka-Ratajczak

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie terapia dzieci i młodzieży

600 732 546 90

Marta Andrzejewska­-Ratajczak

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie terapia dzieci i modzieży

694 895 817 100

Martyna Minczykowska

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie terapia dzieci i młodzieży

663 594 839 110

dr Adam Pytliński

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie terapia dzieci i młodzieży

698 566 503 120

Alina Konieczka

psychoterapia indywidualna interwencja w kryzysie konsultacje psychologiczne

660 813 910 130

Paweł Górny

psycholog psychoterapeuta psychodynamiczny trener umiejętności psychospołecznych,

501 710 410 150

Katarzyna Chałupa

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie terapia dzieci i modzieży

507 493 920 200

prof. US, dr hab. Maciej Duda

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie

505 588 993 210

dr Bartosz Sławecki

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie

604 525 553 220

Marta Krzemińska

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie terapia dzieci i modzieży

510 638 115 230

Maciej Paschke

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie terapia dzieci i modzieży konsultacje seksuologiczne

609 942 705 240

arrow right

Zespół Poznańskiej Pracowni Psychoterapii realizuje pełną ofertę psychoterapii oraz wsparcia psychologicznego poprzez kontakt online. W sytuacji trudnej, kryzysowej zapraszamy do skorzystania z interwencji w kryzysie: interwencja w kryzysie

Psycholog Poznań

Poznańska Pracownia Psychoterapii to zespół psychologów, psychoterapeutów, seksuologów pracujących w podejściu psychodynamicznym. Nasza kadra ukończyła całościowe, kilkuletnie szkolenie w zakresie psychoterapii, uzyskując dyplomy i certyfikaty ważne przy weryfikacji kompetencji zawodowych. Aktywność i zaangażowanie w praktykę psychoterapeutyczną zaowocowało powołaniem kilka lat temu Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Poznań jest to miejsce w którym mieści się siedziba Poznańskiej Pracowni Psychoterapii. Cały zespół poddaje swoją pracę regularnej superwizji. W praktyce, publicystyce, projektach akademickich, konferencjach uczestniczymy w rowoju podejścia psychodynamicznego w Polsce.

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

Poznańska Pracownia Psychoterapii ściśle, merytorycznie współpracuje z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. KCP od lat kształci przyszłych psychoterapeutów, socjoterapeutów, trenerów w psychodynamicznym podejściu do leczenia osobowości. Ich wiodąca rola w rozwoju psychoterapii psychodynamicznej w Polsce jest widoczna w powołaniu z jego inicjatywy w 2006 roku Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. KCP od 2013 roku współpracuje z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University, którego dyrektorem jest prof. Otto Kernberg. W Poznańskiej Pracowni Psychoterapii odbywają się szkolenia KCP: Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej.

Psycholog

Zespół prowadzi konsultacje psychologiczne, w trakcie których określa przyczyny, jakość, głębokość zgłaszanych problemów. Psycholog może poprzestać na propozycji kilku spotkań w ramach wspierającej interwencji psychologicznej bądź zalecić psychoterapię. Konsultacje dotyczą również problematyki dzieci i młodzieży, seksuologii, interwencji w kryzysie.

Psychoterapeuta

Jako psychoterapeuci psychodynamiczni koncentrujemy się na przyczynie problemu, nie jego klinicznym objawie. Takie myślenie wymaga podejścia do całej osobowości pacjenta, jej holistycznej diagnozy oraz odpowiedniej do tej diagnozy strategii pracy terapeutycznej. Determinuje to zróżnicowany i indywidualny sposób pracy z pacjentem.

Grupa superwizyjno-warsztatowa

 

INTERDYSCYPLINARNY MODEL DIAGNOZY I LECZENIA DZIECI i MŁODZIEŻY

w perspektywie psychodynamicznej, medycznej, integracji sensomotorycznej

 

Zapraszamy Państwa do rocznego programu comiesięcznych spotkań, w czasie których specjaliści zajmujący się diagnozą i leczeniem dzieci w obszarze psychoterapeutycznym, medycznym, integracji sensomotorycznej będą mogli superwizować swoją pracę z małym pacjentem w grupie specjalistów: psychiatra dziecięcy, neurolog dziecięcy, psychoterapeuta psychodynamiczny, specjalista od integracji sensomotorycznej, pediatra. Wspólnie, na podstawie dostarczonego przez uczestników grupy materiału, stawiamy diagnozę i omawiamy zalecenia do pracy z dzieckiem. Poza wartością leczenia małego pacjenta projekt ma na celu rozwój klinicznego i naukowego podejścia do INTERDYSCYPLINARNEJ DIAGNOZY DZIECI I MŁODZIEŻY.

 

Nasi Specjaliści:

 

lek. med. Barbara Barteczka-Eckert – lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, ukończyła specjalizację lekarską z seksuologii. Studiowała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na oddziałach szpitalnych - w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, na Oddziale Dziennego Pobytu dla Młodzieży w Centrum Psychiatrii CM HCP w Poznaniu, w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz prowadząc praktykę prywatną.

Specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży (m.in. ADHD, zaburzenia odżywiania, depresja, zaburzenia emocjonalne i lękowe, zaburzenia zachowania i in.). Jest certyfikowanym diagnostą ADOS-2- międzynarodowe narzędzie (tzw. "złoty standard") do diagnozowania spektrum autyzmu u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

 

mgr Paweł Górny - psycholog,  psychoterapeuta psychodynamiczny, absolwent studiów w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Otwarte Drzwi”. 

 

 

lek.med. Karolina Kupczyk - lekarz z wieloletnim doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu dzieci, młodzieży i dorosłych z chorobami układu nerwowego. Szkolenie specjalizacyjne z neurologii i neurologii dziecięcej odbyła w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Szczególne zainteresowania zawodowe to stwardnienie rozsiane, migrena i diagnostyka neurorozwojowa.

 

 

mgr Iwona Palicka – magister psychologii, Specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii, terapeuta metod neurorozwojowych (SI, INPP, BI, JohansenIAS), terapeuta traumy rozwojowej w modelu Somatic Experiencing SE® oraz NARM™ NeuroAffective Relational Model, doktorantka Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.  Dyrektor i założyciel Centrum Stymulacji Rozwoju w Poznaniu.

 

dr n. med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska - certyfikowany psychoterapeuta (PTP, PTPPd), superwizor szkoleniowy KCP, socjoterapeuta i superwizor socjoterapii (PTP, PSSiT), trener. Dyrektor Poznańskiej Pracowni Psychoterapii, współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, współzałożyciel i prezes Wielkopolskiego Oddziału PTPPd w latach 2011-2017. Aktualnie przewodnicząca Rady Programowej Wielkopolskiego Oddziału. Prowadzi superwizje szkoleniowe oraz absolwenckie. Zarówno w praktyce, jak i naukowo zajmuje się psychoterapią psychodynamiczną, depresyjnością, zaburzeniami osobowości, zjawiskami leczącymi w psychoterapii psychodynamicznej oraz dynamiką zmian w trakcie leczenia. W trakcie szkolenia i przygotowywania się do międzynarodowego certyfikatu z Psychoterapii Skoncentrowana na Przeniesieniu-TFP - akredytowanego przez International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP). Zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci, młodzieży, osób dorosłych.

 

dr hab. n. med. Bogumiła Stoińska – profesor WSPiA w Poznaniu, specjalista w zakresie pediatrii i neonatologii, pracowała w Klinice Neonatologii Szpitala Ginekologiczno-Położniczego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu do końca 2010 roku. Zorganizowała Poradnię Wczesnej Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci Kliniki Neonatologii UM w Poznaniu (1997). Wprowadziła nowoczesny program kompleksowej opieki i rehabilitacji dzieci z grup ryzyka zaburzonego rozwoju psychoruchowego. W swojej rozprawie habilitacyjnej „Rozwój somatyczny i psychoruchowy dzieci z urodzeniową masą ciała 500 – 1500g w pierwszych dwóch latach życia” (2010) poruszyła niezmiernie ważny problem dla neonatologów, położników i pediatrów jakim są zaburzenia rozwojowe dzieci urodzonych z bardzo małą i skrajnie małą masą ciała, wczesna diagnoza-ocena rozwoju i rehabilitacja.

W okresie 2011-2017 profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta

Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, od 2012 do 2016 Dziekan Wydziału Medycznego.

Od 2012 do 2017 dyżurowała w oddziale noworodkowym szpitala wojewódzkiego w Kaliszu.

Obecnie profesor Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

 

Terminy i miejsce spotkań:

 

Miejsce: Poznańska Pracownia psychoterapii – Staszica 2/11.

Terminy:

Spotkanie wstępne: 22 wrzesień 2019 r. godz. 10:00-14:00.

Kolejne 11 spotkań: środy od 10:00 do 14:00 w dniach:16.10., 13.11., 18.12., 22.01. 2020, 19.02., 18.03., 15.04., 6.05. i 27.05., 03.06. i 3.06. i 17.06.

 

Koszt udziału w grupie 120 zł/spotkanie od osoby.

Zapisy i dodatkowe informacje: ppp.poniatowska@gmail.com.

 

Superwizje

Superwizje mają na celu doskonalenie zawodowe psychologa, psychoterapeuty, socjoterapeuty, trenera. W naszym ośrodku jako superwizorzy szkoleniowi KCP i certyfikowani przez PTP superwizorzy socjoterapii prowadzimy superwizje psychoterapii osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz procesów grupowych. W Pracowni odbywają się zarówno superwizje szkoleniowe jak i absolwenckie.

dowiedz się więcej

Psychoterapia indywidualna

Jak sama nazwa wskazuje, jest to terapia, podczas której psychoterapeuta prowadzi indywidualne spotkania z pacjentem. Takie konsultacje odbywają się raz lub dwa razy na tydzień i trwają po 50 minut. Liczba potrzebnych sesji może się różnić w zależności od m.in. stopnia trudności problemu.

Konsultacja psychologiczna

Niejednokrotnie zdarza się, że pacjent potrzebuje pojedynczej konsultacji, aby przekonać się czy potrzebna jest mu dłuższa terapia – w takiej sytuacji również pomoże Państwu nasz psycholog. Poznań stanowi lokalizację gabinetu, gdzie serdecznie zapraszamy każdego, kto szuka dobrego specjalisty.

Terapia par

Niejednokrotnie okazuje się, że problemy w związku nawarstwiają się i ciężko się z nimi uporać samodzielnie. Pomocna może być wtedy terapia par, którą prowadzimy w ujęciu psychodynamicznym. Polega to zazwyczaj na osobnych spotkaniach partnerów z innymi psychoterapeutami.

Terapia dzieci i młodzieży

Gdy dziecko stwarza problemy wychowawcze, warto udać się z nim do specjalisty. Często kluczowe znaczenie ma również udział rodziców w sesjach. Psychoterapia dzieci i młodzieży może przyjmować formę rozmów lub też zabaw, zależnie od tego, ile lat ma pacjent.

Konsultacje seksuologiczne

Odpowiednio wykwalifikowany psychoterapeuta z naszego zespołu prowadzi także konsultacje seksuologiczne w Poznaniu. Można dzięki temu poradzić sobie z takimi problemami, jak zaburzenia erekcji i orgazmu, kłopoty z porozumiewaniem się w sferze erotycznej czy nawet ból podczas zbliżenia.

Terapia grupowa

W szerokiej gamie naszych usług mieści się również grupowa psychoterapia w Poznaniu. Przy jej pomocy można zaobserwować, jakie role przyjmujemy w obcowaniu z innymi osobami, a także rozwijać swoje umiejętności społeczne. Jest to doskonała propozycja dla pacjentów, którzy doświadczają trudności w relacjach z innymi.

Grupa Socjoterapeutyczna

Nasza pracownia psychoterapii prowadzi również specjalne sesje grupowe dla młodzieży wykazującej trudności w funkcjonowaniu społecznym. Może to być na przykład niechęć do nauki, nadpobudliwość, lęki w kontaktach z innymi lub też zaburzenia poczucia własnej wartości.

Interwencja w kryzysie

W przypadku nadmiernego stresu, związanego np. z poważną zmianą w życiu lub przykrym zdarzeniem losowym, prowadzimy interwencję w kryzysie, co pomaga zapobiec rozwijaniu się stanu chronicznego bądź ostrego. Dzięki spotkaniom z psychologiem, pacjentowi łatwiej jest wrócić do normalnego funkcjonowania.