dr n. med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne superwizje. Dyrektor Poznańskiej Pracowni Psychoterapii

695 661 839

Anna Filipiak-Siewodnik

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie terapia par terapia grupowa

500 254 794

dr Barbara Jankowiak

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne konsultacje seksuologiczne interwencja w kryzysie

692 495 954

Lucyna Raczkowiak

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie terapia grupowa

605 293 745

Magdalena Smul

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie terapia par terapia grupowa

501 396 314

dr Joanna Zinczuk-Zielazna

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie

600 296 546

Edyta Wojciechowska-Bielak

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie konsultacja osób współuzależnionych, DDA

660 713 763

Prof. UAM dr hab. Mateusz Stróżyński

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży terapia dzieci i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie superwizja

503 104 598

dr Katarzyna Właśniak

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie superwizja

601 780 782

Magda Grabiec­-Stróżyńska

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie

515 824 001

Agnieszka Nowak

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie terapia dzieci i młodzieży

605 453 966

dr n. med. Anna Bodnar-Czapiewska

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie

604 167 932

Katarzyna Wawrzecka-Ratajczak

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie terapia dzieci i młodzieży

600 732 546

Małgorzata Ławniczak

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie

509 835 529

Marta Andrzejewska­-Ratajczak

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie terapia dzieci i modzieży

694 895 817

arrow right

Psycholog Poznań

Poznańska Pracownia Psychoterapii to zespół psychologów, psychoterapeutów, seksuologów pracujących w podejściu psychodynamicznym. Nasza kadra ukończyła całościowe, kilkuletnie szkolenie w zakresie psychoterapii, uzyskując dyplomy i certyfikaty ważne przy weryfikacji kompetencji zawodowych. Aktywność i zaangażowanie w praktykę psychoterapeutyczną zaowocowało powołaniem kilka lat temu Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Poznań jest to miejsce w którym mieści się siedziba Poznańskiej Pracowni Psychoterapii. Cały zespół poddaje swoją pracę regularnej superwizji. W praktyce, publicystyce, projektach akademickich, konferencjach uczestniczymy w rowoju podejścia psychodynamicznego w Polsce.

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

Poznańska Pracownia Psychoterapii ściśle, merytorycznie współpracuje z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. KCP od lat kształci przyszłych psychoterapeutów, socjoterapeutów, trenerów w psychodynamicznym podejściu do leczenia osobowości. Ich wiodąca rola w rozwoju psychoterapii psychodynamicznej w Polsce jest widoczna w powołaniu z jego inicjatywy w 2006 roku Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. KCP od 2013 roku współpracuje z Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University, którego dyrektorem jest prof. Otto Kernberg. W Poznańskiej Pracowni Psychoterapii odbywają się szkolenia KCP: Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej.

Psycholog

Zespół prowadzi konsultacje psychologiczne, w trakcie których określa przyczyny, jakość, głębokość zgłaszanych problemów. Psycholog może poprzestać na propozycji kilku spotkań w ramach wspierającej interwencji psychologicznej bądź zalecić psychoterapię. Konsultacje dotyczą również problematyki dzieci i młodzieży, seksuologii, interwencji w kryzysie.

Psychoterapeuta

Jako psychoterapeuci psychodynamiczni koncentrujemy się na przyczynie problemu, nie jego klinicznym objawie. Takie myślenie wymaga podejścia do całej osobowości pacjenta, jej holistycznej diagnozy oraz odpowiedniej do tej diagnozy strategii pracy terapeutycznej. Determinuje to zróżnicowany i indywidualny sposób pracy z pacjentem.

Superwizje

Superwizje mają na celu doskonalenie zawodowe psychologa, psychoterapeuty, socjoterapeuty, trenera. W naszym ośrodku jako superwizorzy szkoleniowi KCP i certyfikowani przez PTP superwizorzy socjoterapii prowadzimy superwizje psychoterapii osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz procesów grupowych. W Pracowni odbywają się zarówno superwizje szkoleniowe jak i absolwenckie.

dowiedz się więcej