Dwuletnie Studium poświęcone jest zdobywaniu praktycznych umiejetności z zakresu psychoedukacji i psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic oraz ośrodków socjoterapeutycznych. Ideą szkolenia jest przygotowanie: - psychologów, - pedagogów, - wychowawców, - nauczycieli, - socjoterapeutów, - pracowników świetlic środowiskowych, oraz ośrodków pomocy społecznej - pracowników socjalnych - wszystkich osób pracujących w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego, oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych do pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, wymagającymi wszelkich działań socjoterapeutycznych, wychowawczych, opiekuńczych, psychoedukacyjnych, psychoprofilaktycznych a także innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Specyfiką szkolenia jest podział na dwa etapy, z których każdy ma swoją odrębną charakterystykę. a które jednocześnie uzupełniają swoje programy szkoleniowe, tworząc tym samym całościowy kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu socjoterapeuty i rekomendacji Trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak również socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. Etap wstępny Etap wstępny szkolenia z założenia przygotowuje kursantów do pracy warsztatowej, treningowej, prowadzenia różnych form pracy grupowej, ze szczególnym naciskiem na obszary komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Konstrukcja szkolenia: - elementy psychologii ogólnej, - elementy pedagogiki i psychologii rozwojowej, - teoria socjoterapii, - diagnoza socjo - psychoterapeutyczna dzieci i młodzieży, - kontakt terapeutyczny, - komunikacja interpersonalna, - faza rozwoju grupy i zjawiska w niej zachodzące, - elementy terapii indywidualnej i grupowej, - elementy profilaktyki uzależnień, - rysunek w pracy terapeutycznej, - teoria i zastosowanie psychodramy, - elementy treningu twórczości, asertywności i relaksacji. Razem 170 godzin zajęć. Ukończenie szkolenia umożliwia kontynuowanie nauki na etapie zaawansowanym Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Cennik: Etap wstępny: Opłata całkowita: 2500 zł Szczegóły: 100 zł opłata rekrutacyjna, 2400 zł (w sugerowanych ratach 8x300 zł) Etap zaawansowany: Opłata całkowita: 6500 zł Szczegóły: 5200 zł - 8 spotkań dydaktycznych oraz Intensywny Trening Wakacyjny II. Zarówno etap wstępny jak i zaawansowany odbywa się w Poznaniu. Zapisy: Rekrutacja na etap wstępny w Poznaniu: Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska, tel. 695 661 839, e-mail: ppp.poniatowska@gmail.com.

Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Dwuletnie Studium poświęcone jest zdobywaniu praktycznych umiejetności z zakresu psychoedukacji i psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic oraz ośrodków socjoterapeutycznych. Ideą szkolenia jest przygotowanie: - psychologów, - pedagogów, - wychowawców, - nauczycieli, - socjoterapeutów, - pracowników świetlic środowiskowych, oraz ośrodków pomocy społecznej - pracowników socjalnych - wszystkich osób pracujących w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego, oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych do pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, wymagającymi wszelkich działań socjoterapeutycznych, wychowawczych, opiekuńczych, psychoedukacyjnych, psychoprofilaktycznych a także innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Specyfiką szkolenia jest podział na dwa etapy, z których każdy ma swoją odrębną charakterystykę. a które jednocześnie uzupełniają swoje programy szkoleniowe, tworząc tym samym całościowy kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu socjoterapeuty i rekomendacji Trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak również socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. Etap wstępny Etap wstępny szkolenia z założenia przygotowuje kursantów do pracy warsztatowej, treningowej, prowadzenia różnych form pracy grupowej, ze szczególnym naciskiem na obszary komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Konstrukcja szkolenia: - elementy psychologii ogólnej, - elementy pedagogiki i psychologii rozwojowej, - teoria socjoterapii, - diagnoza socjo - psychoterapeutyczna dzieci i młodzieży, - kontakt terapeutyczny, - komunikacja interpersonalna, - faza rozwoju grupy i zjawiska w niej zachodzące, - elementy terapii indywidualnej i grupowej, - elementy profilaktyki uzależnień, - rysunek w pracy terapeutycznej, - teoria i zastosowanie psychodramy, - elementy treningu twórczości, asertywności i relaksacji. Razem 170 godzin zajęć. Ukończenie szkolenia umożliwia kontynuowanie nauki na etapie zaawansowanym Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

Cennik: Etap wstępny: Opłata całkowita: 2500 zł Szczegóły: 100 zł opłata rekrutacyjna, 2400 zł (w sugerowanych ratach 8x300 zł) Etap zaawansowany: Opłata całkowita: 6500 zł Szczegóły: 5200 zł - 8 spotkań dydaktycznych oraz Intensywny Trening Wakacyjny II. Zarówno etap wstępny jak i zaawansowany odbywa się w Poznaniu. Zapisy: Rekrutacja na etap wstępny w Poznaniu: Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska, tel. 695 661 839, e-mail: ppp.poniatowska@gmail.com