certyfikowany psychoterapeuta (PTP, PTPPd), superwizor szkoleniowy KCP, socjoterapeuta i superwizor socjoterapii (PTP, PSSiT), trener. Dyrektor Poznańskiej Pracowni Psychoterapii, współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, prezes Wielkopolskiego Oddziału PTPPd. Prowadzi superwizje szkoleniowe oraz absolwenckie. Zarówno w praktyce jak i naukowo zajmuje się psychoterapią psychodynamiczną, depresyjnością, zaburzeniami osobowości, zjawiskami leczącymi w psychoterapii psychodynamicznej oraz dynamiką zmian w trakcie leczenia.

absolwentka psychologii, specjalność kliniczna (UAM Poznań, 2003r.) oraz studiów doktoranckich (Uniwersytet Gdański). Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń, m.in. studia podyplomowe Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii, kurs I stopnia terapii systemowej prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Od 2003r. pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, doświadczenie zawodowe zdobywała także w Centrum Pomocy Rodzinie.

doktor nauk humanistycznych, psycholog, psychoterapeuta, pedagog, adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii (WSE, UAM). Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) i pedagogiki (specjalność: pedagogika zdrowia). W ramach kształcenia podyplomowego ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) oraz Podyplomowe Studium Seksuologii (WSE, UAM). Zawodowo łączy praktykę psychologiczną z pracą naukową i dydaktyczną. Jest autorką książek dotyczących pomocy psychologicznej oraz licznych artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.

specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (nr certyfikatu: 89). Czteroletnią szkołę w zakresie psychoterapii ukończyła w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Odbyła staż w Pododdziale Psychiatrii Psychodynamicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, podczas którego prowadziła grupę psychoterapeutyczną. Od 2006r. pracuje w szpitalu klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracuje pod superwizją.

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, organizowaną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej i uzyskała tytuł specjalisty. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, na oddziale psychiatrycznym. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży. Swoją pracę poddaje superwizji.

psycholog, psychoterapeuta. Jest doktorem nauk humanistycznych o specjalności psychologia, absolwentką psychologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń, m. in. Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, łączy praktykę psychologiczną z działalnością naukową, dydaktyczną i publicystyczną.

psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; specjalność kliniczna. Psychoterapię osób dorosłych prowadzi od 2002 roku. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Uzależnień i Współuzależnienia. Absolwentka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego; szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje pod superwizją.

psycholog, psychoterapeuta, filozof, filolog, filolog klasyczny. Absolwent psychologii (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (szkolenie wypelniające standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) gdzie nadal regularnie superwizuje swoją pracę. Szkoli się również i superwizuje w zakresie Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (Transference Focused Psychotherapy) u dr Ericka A. Fertucka (City College of New York, Personality Studies Institute). Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Filologii Klasycznej UAM, opublikował 3 książki i ponad 30 artykułow naukowych głównie na temat antycznej i średniowiecznej literatury, filozofii i duchowości oraz ich współczesnej recepcji.

prowadzi konsultacje psychologiczne, pomoc psychologiczną lub psychoterapię osób dorosłych, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych – osobistych lub zawodowych, szukają pomocy w rozwiązaniu własnych problemów wspólnie z terapeutą. Jest psychologiem, psychoterapeutą, superwizorem szkoleniowym Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (KCP), doktorem nauk biologicznych. Jako trener i wykładowca współpracuje między innymi z Wielkopolską Fundacją ETOH oraz Zakładem Promocji Zdrowia i Psychoterapii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę poddaje superwizji w KCP. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

psycholog, terapeuta. Dyplom psychologa otrzymałam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na specjalności psychologia kliniczna. Brałam udział w wielu szkoleniach i kursach zwiększających kompetencje psychoterapeutyczne. Między innymi ukończyłam Podyplomowe Studium Pomocy Seksuologicznej UAM w Poznaniu. W dziedzinie psychoterapii psychodynamicznej kształcę się obecnie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Od wielu lat pracuję udzielając pomocy psychologicznej i prowadząc terapię oraz warsztaty umiejętności psychospołecznych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

psycholog, jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyłam specjalności psychologia kliniczna i psychologia edukacji, jak również Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Posiadam doświadczenie zarówno w pracy z dorosłymi jak też z dziećmi i młodzieżą. Pracowałam jako psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, psycholog, specjalista ds. profilaktyki psychologicznej w jednostce wojskowej oraz specjalista ds. orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczę w wielu szkoleniach i kursach zwiększających kompetencje psychoterapeutyczne.

psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (specjalność kliniczna). Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii uzyskała kończąc 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne, m.in. kurs z zakresu teorii i psychoterapii Analizy Transakcyjnej I, II i III stopnia. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia kliniczna oraz psychologia zdrowia. Ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Studium Opiniowania Sądowo-Psychologicznego. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii. Wiedzę i doświadczenie zdobywa współpracując z placówkami, instytucjami oraz fundacjami działającymi na rzecz zdrowia psychicznego oraz wspierania dzieci i rodziny. Staż kliniczny odbywała w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie oraz w Przychodni Leczenia Uzależnień i Wspóluzależnienia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją prace poddaje superwizji.

psycholog kliniczny z niemal 20-letnią praktyką, certyfikowany psychoterapeuta posiadający dwa certyfikaty nadane przez odrębne i niezależne towarzystwa – certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie (cert. nr 225) oraz certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie (cert. nr 66), absolwent Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia oraz studiów podyplomowych w Warszawie z zakresu wychowania seksualnego prowadzonych pod kierownictwem prof. Lwa Starowicza, a także Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Praktyka i doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Umiejętności z zakresu diagnostyki i psychoterapii uzyskiwała pracując zarówno na szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, chorób somatycznych, w poradni zdrowia psychicznego oraz praktyce prywatnej. Systematycznie uczestniczy w licznych szkoleniach, sympozjach i międzynarodowych konferencjach naukowych stale poszerzając swoją wiedzę i rozwijając warsztat pracy. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna). Ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Kompetencje terapeutyczne rozwija w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu oraz Szkole Podstawowej. Posiada doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i dorosłymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje superwizji.

dr n. med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska

695 661 839

certyfikowany psychoterapeuta (PTP, PTPPd), superwizor szkoleniowy KCP, socjoterapeuta i superwizor socjoterapii (PTP, PSSiT), trener. Dyrektor Poznańskiej Pracowni Psychoterapii, współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, prezes Wielkopolskiego Oddziału PTPPd. Prowadzi superwizje szkoleniowe oraz absolwenckie. Zarówno w praktyce jak i naukowo zajmuje się psychoterapią psychodynamiczną, depresyjnością, zaburzeniami osobowości, zjawiskami leczącymi w psychoterapii psychodynamicznej oraz dynamiką zmian w trakcie leczenia.

Anna Filipiak-Siewodnik

500 254 794

absolwentka psychologii, specjalność kliniczna (UAM Poznań, 2003r.) oraz studiów doktoranckich (Uniwersytet Gdański). Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń, m.in. studia podyplomowe Pomoc Psychologiczna w Dziedzinie Seksuologii, kurs I stopnia terapii systemowej prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Od 2003r. pracuje w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, doświadczenie zawodowe zdobywała także w Centrum Pomocy Rodzinie.

dr Barbara Jankowiak

692 495 954

doktor nauk humanistycznych, psycholog, psychoterapeuta, pedagog, adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii (WSE, UAM). Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) i pedagogiki (specjalność: pedagogika zdrowia). W ramach kształcenia podyplomowego ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) oraz Podyplomowe Studium Seksuologii (WSE, UAM). Zawodowo łączy praktykę psychologiczną z pracą naukową i dydaktyczną. Jest autorką książek dotyczących pomocy psychologicznej oraz licznych artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.

Lucyna Raczkowiak

605 293 745

specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (nr certyfikatu: 89). Czteroletnią szkołę w zakresie psychoterapii ukończyła w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Odbyła staż w Pododdziale Psychiatrii Psychodynamicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, podczas którego prowadziła grupę psychoterapeutyczną. Od 2006r. pracuje w szpitalu klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pracuje pod superwizją.

Magdalena Smul

501 396 314

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, organizowaną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej i uzyskała tytuł specjalisty. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, na oddziale psychiatrycznym. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży. Swoją pracę poddaje superwizji.

dr Joanna Zinczuk-Zielazna

600 296 546

psycholog, psychoterapeuta. Jest doktorem nauk humanistycznych o specjalności psychologia, absolwentką psychologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń, m. in. Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, łączy praktykę psychologiczną z działalnością naukową, dydaktyczną i publicystyczną.

Edyta Wojciechowska-Bielak

660 713 763

psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; specjalność kliniczna. Psychoterapię osób dorosłych prowadzi od 2002 roku. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Uzależnień i Współuzależnienia. Absolwentka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego; szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje pod superwizją.

Prof. UAM dr hab. Mateusz Stróżyński

503 104 598

psycholog, psychoterapeuta, filozof, filolog, filolog klasyczny. Absolwent psychologii (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (szkolenie wypelniające standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) gdzie nadal regularnie superwizuje swoją pracę. Szkoli się również i superwizuje w zakresie Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (Transference Focused Psychotherapy) u dr Ericka A. Fertucka (City College of New York, Personality Studies Institute). Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Filologii Klasycznej UAM, opublikował 3 książki i ponad 30 artykułow naukowych głównie na temat antycznej i średniowiecznej literatury, filozofii i duchowości oraz ich współczesnej recepcji.

dr Katarzyna Właśniak

601 780 782

prowadzi konsultacje psychologiczne, pomoc psychologiczną lub psychoterapię osób dorosłych, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych – osobistych lub zawodowych, szukają pomocy w rozwiązaniu własnych problemów wspólnie z terapeutą. Jest psychologiem, psychoterapeutą, superwizorem szkoleniowym Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (KCP), doktorem nauk biologicznych. Jako trener i wykładowca współpracuje między innymi z Wielkopolską Fundacją ETOH oraz Zakładem Promocji Zdrowia i Psychoterapii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę poddaje superwizji w KCP. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Magda Grabiec­-Stróżyńska

515 824 001

psycholog, terapeuta. Dyplom psychologa otrzymałam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na specjalności psychologia kliniczna. Brałam udział w wielu szkoleniach i kursach zwiększających kompetencje psychoterapeutyczne. Między innymi ukończyłam Podyplomowe Studium Pomocy Seksuologicznej UAM w Poznaniu. W dziedzinie psychoterapii psychodynamicznej kształcę się obecnie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Od wielu lat pracuję udzielając pomocy psychologicznej i prowadząc terapię oraz warsztaty umiejętności psychospołecznych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Agnieszka Nowak

605 453 966

psycholog, jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyłam specjalności psychologia kliniczna i psychologia edukacji, jak również Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Posiadam doświadczenie zarówno w pracy z dorosłymi jak też z dziećmi i młodzieżą. Pracowałam jako psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, psycholog, specjalista ds. profilaktyki psychologicznej w jednostce wojskowej oraz specjalista ds. orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczę w wielu szkoleniach i kursach zwiększających kompetencje psychoterapeutyczne.

dr n. med. Anna Bodnar-Czapiewska

604 167 932

psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (specjalność kliniczna). Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii uzyskała kończąc 4-letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła liczne szkolenia specjalistyczne, m.in. kurs z zakresu teorii i psychoterapii Analizy Transakcyjnej I, II i III stopnia. Pracuje w Klinice Psychiatrii Dorosłych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Katarzyna Wawrzecka-Ratajczak

600 732 546

psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia kliniczna oraz psychologia zdrowia. Ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Studium Opiniowania Sądowo-Psychologicznego. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii. Wiedzę i doświadczenie zdobywa współpracując z placówkami, instytucjami oraz fundacjami działającymi na rzecz zdrowia psychicznego oraz wspierania dzieci i rodziny. Staż kliniczny odbywała w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie oraz w Przychodni Leczenia Uzależnień i Wspóluzależnienia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją prace poddaje superwizji.

Małgorzata Ławniczak

509 835 529

psycholog kliniczny z niemal 20-letnią praktyką, certyfikowany psychoterapeuta posiadający dwa certyfikaty nadane przez odrębne i niezależne towarzystwa – certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie (cert. nr 225) oraz certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie (cert. nr 66), absolwent Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia oraz studiów podyplomowych w Warszawie z zakresu wychowania seksualnego prowadzonych pod kierownictwem prof. Lwa Starowicza, a także Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Praktyka i doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Umiejętności z zakresu diagnostyki i psychoterapii uzyskiwała pracując zarówno na szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, chorób somatycznych, w poradni zdrowia psychicznego oraz praktyce prywatnej. Systematycznie uczestniczy w licznych szkoleniach, sympozjach i międzynarodowych konferencjach naukowych stale poszerzając swoją wiedzę i rozwijając warsztat pracy. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Marta Andrzejewska­-Ratajczak

694 895 817

psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna). Ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Kompetencje terapeutyczne rozwija w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu oraz Szkole Podstawowej. Posiada doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i dorosłymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje superwizji.