certyfikowany psychoterapeuta (PTP, PTPPd), superwizor szkoleniowy KCP, socjoterapeuta i superwizor socjoterapii (PTP, PSSiT), trener. Dyrektor Poznańskiej Pracowni Psychoterapii, współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, współzałożyciel i prezes Wielkopolskiego Oddziału PTPPd w latach 2011-2017. Aktualnie przewodnicząca Rady Programowej Wielkopolskiego Oddziału. Przewodnicząca komisji certyfikacyjnej PSSiT. Prowadzi superwizje szkoleniowe oraz absolwenckie. Zarówno w praktyce jak i naukowo zajmuje się psychoterapią psychodynamiczną, depresyjnością, zaburzeniami osobowości, zjawiskami leczącymi w psychoterapii psychodynamicznej oraz dynamiką zmian w trakcie leczenia. W trakcie szkolenia i przygotowywania się do międzynarodowego certyfikatu superwizora z Psychoterapii Skoncentrowana na Przeniesieniu-TFP - akredytowanego przez International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP). Certyfikowany psychoterapeuta TFP. Co-teacher i koordynator specjalistycznego szkolenia z TFP prowadzonego we współpracy KCP i ISTFP, Zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci, młodzieży, osób dorosłych.

psycholog, jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyłam specjalności psychologia kliniczna i psychologia edukacji, jak również Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Posiadam doświadczenie zarówno w pracy z dorosłymi jak też z dziećmi i młodzieżą. Pracowałam jako psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, psycholog, specjalista ds. profilaktyki psychologicznej w jednostce wojskowej oraz specjalista ds. orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczę w wielu szkoleniach i kursach zwiększających kompetencje psychoterapeutyczne.

psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia kliniczna oraz psychologia zdrowia. Ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Studium Opiniowania Sądowo-Psychologicznego. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii. Wiedzę i doświadczenie zdobywa współpracując z placówkami, instytucjami oraz fundacjami działającymi na rzecz zdrowia psychicznego oraz wspierania dzieci i rodziny. Staż kliniczny odbywała w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie oraz w Przychodni Leczenia Uzależnień i Wspóluzależnienia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją prace poddaje superwizji.

psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna). Ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Kompetencje terapeutyczne rozwija w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu oraz Szkole Podstawowej. Posiada doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i dorosłymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje superwizji.

psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- specjalność psychologia kliniczna. Dyplomowany psychoterapeuta Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła również fakultet specjalistyczny Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Otrzymała certyfikat ukończenia intensywnego kursu z zakresu Interwencji Kryzysowej. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, na oddziale psychiatrycznym. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Swoją pracę poddaje superwizji.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (studia magisterskie 2002 r. i doktoranckie 2007r.), psychoterapeutą psychodynamicznym (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, włącznie z fakultetem specjalistycznym Psychoterapii Dzieci i Młodzieży tejże Szkoły). Ponadto jestem ratownikiem medycznym (dodatkowy fakultet) jak również wykładowcą akademickim; współpraca głównie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu (w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego) oraz PWSZ w Koszalinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje na kursach specjalistycznych (np. kurs psychoterapii dzieci Setting w pudełku, organizowany przez krakowski Ośrodek Psychoterapii Mały Książę), sympozjach, konferencjach etc.

absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, socjoterapeuta, psychoterapeuta. Kompetencje terapeutyczne rozwija w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje W Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu, Punkcie informacyjno - konsultacyjnym, ma również doświadczenie w Interwencji Kryzysowej. Swoją pracę poddaje superwizji, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w placówkach zajmujących się pomocą pacjentom cierpiącym na zaburzenia psychiczne. Aktualnie zawodowo związany z Instytutem Psychologii UAM, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z obszaru psychologii klinicznej. Ponadto, kontynuuje kształcenie zawodowe w ramach studiów doktorskich, jak również prowadzi badania naukowe dotyczące psychologicznych konsekwencji wydarzeń traumatycznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Absolwent studiów w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Otwarte Drzwi”. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz stale podnosi swoje kompetencje. Zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz prowadzi konsultacje dla rodziców. Swoje doświadczenie zdobywał w wielu instytucjach, gdzie zajmował się zarówno diagnozą psychologiczną, psychoterapią oraz socjoterapią między innymi w Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, oraz Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka.

psycholog, psychoterapeutka, socjoterapeutka. Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych z zakresu psychologii i psychoterapii. Od 2005 roku pracuje aktywnie zawodowo. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

doktor habilitowany nauk humanistycznych, psychoterapeuta, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Humanistyczny). Badacz, wykładowca, socjoterapeuta, certyfikowany trener. Stypendysta NCN (2014-2017) oraz MNISW (2018-2020). Ukończył Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zawodowo łączy praktykę psychoterapeutyczną z pracą naukową i dydaktyczną. Jest autorem trzech monografii naukowych, współautorem kilku raportów oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Swoją praktykę poddaje regularnej superwizji.

psychoterapeuta, ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, a także konsultacje i diagnozę psychologiczną. Interesuje się w szczególności leczeniem zaburzeń osobowości u tzw. młodych dorosłych (osób w wieku 18-35 lat). Pracował m.in. w Studenckim Ośrodku Wsparcia i Adaptacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie prowadził interwencję kryzysową, terapię indywidualną oraz grupę wsparcia dla osób mających trudności w kończeniu studiów. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Oddziale psychiatrycznym dla dorosłych przy Szpitalu im. Jana Parnasa w Człuchowie. Był wolontariuszem w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Przebywał także na stażach zagranicznych w Izraelu w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi prowadzonych przez organizację Beit Ekstein. Swoją pracę poddaje stałemu nadzorowi u doświadczonych psychoterapeutów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jest członkiem. Od niemal dwudziestu lat pracuje jako nauczyciel akademicki. Posiada doktorat z ekonomii, magisterium z socjologii i nauk o zarządzaniu. Od początku kariery związany z edukacją i rozwojem ludzi. Jest współzałożycielem Fundacji Naukowej Antypody, realizującej badania oraz programy edukacyjne na rzecz grup i osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

Psycholog i psychoterapeuta. Magister psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna w ścieżkach: psychoterapia zaburzeń osobowości i neuropsychologia dzieci i dorosłych). Aktualnie w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła również Studium Analizy Transakcyjnej. Prowadzi psychoterapię psychodynamiczną, konsultację i diagnozę osób dorosłych. Zajmuje się konsultacjami dla rodzin i par, pracuje również z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz stale podnosi swoje kompetencje. Obecnie współpracuje między innymi z Fundacją Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych FAZON czy projektem Sprawa na Tak. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z rozmaitymi placówkami m.in. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu czy Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka.

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny w trakcie procesu certyfikacji. Absolwent psychologii (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna) oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uprawnienia do prowadzenia psychoterapii uzyskał kończąc Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Zajmuje się psychoterapią indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Odbył staże kliniczne m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrześni oraz na Oddziale Dziennym Ogólnym Psychiatrycznym w Poznaniu. W zakresie seksuologii pracuje przede wszystkim w obszarze rozwoju psychoseksualnego, prowadzi warsztaty wokół tej tematyki oraz wydaje opinie psychologiczne jako biegły sądowy. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

dr n. med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska

695 661 839

certyfikowany psychoterapeuta (PTP, PTPPd), superwizor szkoleniowy KCP, socjoterapeuta i superwizor socjoterapii (PTP, PSSiT), trener. Dyrektor Poznańskiej Pracowni Psychoterapii, współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, współzałożyciel i prezes Wielkopolskiego Oddziału PTPPd w latach 2011-2017. Aktualnie przewodnicząca Rady Programowej Wielkopolskiego Oddziału. Przewodnicząca komisji certyfikacyjnej PSSiT. Prowadzi superwizje szkoleniowe oraz absolwenckie. Zarówno w praktyce jak i naukowo zajmuje się psychoterapią psychodynamiczną, depresyjnością, zaburzeniami osobowości, zjawiskami leczącymi w psychoterapii psychodynamicznej oraz dynamiką zmian w trakcie leczenia. W trakcie szkolenia i przygotowywania się do międzynarodowego certyfikatu superwizora z Psychoterapii Skoncentrowana na Przeniesieniu-TFP - akredytowanego przez International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP). Certyfikowany psychoterapeuta TFP. Co-teacher i koordynator specjalistycznego szkolenia z TFP prowadzonego we współpracy KCP i ISTFP, Zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci, młodzieży, osób dorosłych.

Agnieszka Nowak

605 453 966

psycholog, jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyłam specjalności psychologia kliniczna i psychologia edukacji, jak również Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Posiadam doświadczenie zarówno w pracy z dorosłymi jak też z dziećmi i młodzieżą. Pracowałam jako psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, psycholog, specjalista ds. profilaktyki psychologicznej w jednostce wojskowej oraz specjalista ds. orzekania o niepełnosprawności. Uczestniczę w wielu szkoleniach i kursach zwiększających kompetencje psychoterapeutyczne.

Katarzyna Wawrzecka-Ratajczak

600 732 546

psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia kliniczna oraz psychologia zdrowia. Ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Studium Opiniowania Sądowo-Psychologicznego. Uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii. Wiedzę i doświadczenie zdobywa współpracując z placówkami, instytucjami oraz fundacjami działającymi na rzecz zdrowia psychicznego oraz wspierania dzieci i rodziny. Staż kliniczny odbywała w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie oraz w Przychodni Leczenia Uzależnień i Wspóluzależnienia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją prace poddaje superwizji.

Marta Andrzejewska­-Ratajczak

694 895 817

psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna). Ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Kompetencje terapeutyczne rozwija w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu oraz Szkole Podstawowej. Posiada doświadczenie zarówno w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i dorosłymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje superwizji.

Martyna Minczykowska

663 594 839

psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- specjalność psychologia kliniczna. Dyplomowany psychoterapeuta Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła również fakultet specjalistyczny Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Otrzymała certyfikat ukończenia intensywnego kursu z zakresu Interwencji Kryzysowej. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, na oddziale psychiatrycznym. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Swoją pracę poddaje superwizji.

dr Adam Pytliński

698 566 503

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (studia magisterskie 2002 r. i doktoranckie 2007r.), psychoterapeutą psychodynamicznym (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, włącznie z fakultetem specjalistycznym Psychoterapii Dzieci i Młodzieży tejże Szkoły). Ponadto jestem ratownikiem medycznym (dodatkowy fakultet) jak również wykładowcą akademickim; współpraca głównie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu (w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego) oraz PWSZ w Koszalinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje na kursach specjalistycznych (np. kurs psychoterapii dzieci Setting w pudełku, organizowany przez krakowski Ośrodek Psychoterapii Mały Książę), sympozjach, konferencjach etc.

Alina Konieczka

660 813 910

absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, socjoterapeuta, psychoterapeuta. Kompetencje terapeutyczne rozwija w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuje W Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu, Punkcie informacyjno - konsultacyjnym, ma również doświadczenie w Interwencji Kryzysowej. Swoją pracę poddaje superwizji, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Michał Sieński

695 029 599

Doświadczenie zawodowe zdobywał w placówkach zajmujących się pomocą pacjentom cierpiącym na zaburzenia psychiczne. Aktualnie zawodowo związany z Instytutem Psychologii UAM, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z obszaru psychologii klinicznej. Ponadto, kontynuuje kształcenie zawodowe w ramach studiów doktorskich, jak również prowadzi badania naukowe dotyczące psychologicznych konsekwencji wydarzeń traumatycznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Paweł Górny

501 710 410

Absolwent studiów w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Otwarte Drzwi”. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz stale podnosi swoje kompetencje. Zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz prowadzi konsultacje dla rodziców. Swoje doświadczenie zdobywał w wielu instytucjach, gdzie zajmował się zarówno diagnozą psychologiczną, psychoterapią oraz socjoterapią między innymi w Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, oraz Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka.

Katarzyna Chałupa

507 493 920

psycholog, psychoterapeutka, socjoterapeutka. Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych z zakresu psychologii i psychoterapii. Od 2005 roku pracuje aktywnie zawodowo. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

prof. US, dr hab. Maciej Duda

505 588 993

doktor habilitowany nauk humanistycznych, psychoterapeuta, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Humanistyczny). Badacz, wykładowca, socjoterapeuta, certyfikowany trener. Stypendysta NCN (2014-2017) oraz MNISW (2018-2020). Ukończył Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zawodowo łączy praktykę psychoterapeutyczną z pracą naukową i dydaktyczną. Jest autorem trzech monografii naukowych, współautorem kilku raportów oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Swoją praktykę poddaje regularnej superwizji.

dr Bartosz Sławecki

604 525 553

psychoterapeuta, ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, a także konsultacje i diagnozę psychologiczną. Interesuje się w szczególności leczeniem zaburzeń osobowości u tzw. młodych dorosłych (osób w wieku 18-35 lat). Pracował m.in. w Studenckim Ośrodku Wsparcia i Adaptacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie prowadził interwencję kryzysową, terapię indywidualną oraz grupę wsparcia dla osób mających trudności w kończeniu studiów. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Oddziale psychiatrycznym dla dorosłych przy Szpitalu im. Jana Parnasa w Człuchowie. Był wolontariuszem w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Przebywał także na stażach zagranicznych w Izraelu w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi prowadzonych przez organizację Beit Ekstein. Swoją pracę poddaje stałemu nadzorowi u doświadczonych psychoterapeutów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jest członkiem. Od niemal dwudziestu lat pracuje jako nauczyciel akademicki. Posiada doktorat z ekonomii, magisterium z socjologii i nauk o zarządzaniu. Od początku kariery związany z edukacją i rozwojem ludzi. Jest współzałożycielem Fundacji Naukowej Antypody, realizującej badania oraz programy edukacyjne na rzecz grup i osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

Marta Krzemińska

510 638 115

Psycholog i psychoterapeuta. Magister psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna w ścieżkach: psychoterapia zaburzeń osobowości i neuropsychologia dzieci i dorosłych). Aktualnie w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła również Studium Analizy Transakcyjnej. Prowadzi psychoterapię psychodynamiczną, konsultację i diagnozę osób dorosłych. Zajmuje się konsultacjami dla rodzin i par, pracuje również z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz stale podnosi swoje kompetencje. Obecnie współpracuje między innymi z Fundacją Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych FAZON czy projektem Sprawa na Tak. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z rozmaitymi placówkami m.in. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu czy Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka.

Maciej Paschke

609 942 705

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny w trakcie procesu certyfikacji. Absolwent psychologii (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna) oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uprawnienia do prowadzenia psychoterapii uzyskał kończąc Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Zajmuje się psychoterapią indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Odbył staże kliniczne m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrześni oraz na Oddziale Dziennym Ogólnym Psychiatrycznym w Poznaniu. W zakresie seksuologii pracuje przede wszystkim w obszarze rozwoju psychoseksualnego, prowadzi warsztaty wokół tej tematyki oraz wydaje opinie psychologiczne jako biegły sądowy. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.