FAQ

 1. Jaka jest różnica między psychologiem a psychoterapeutą?

  • Psycholog

   Psycholog to absolwent studiów magisterskich o kierunku psychologicznym. Zajmuje się on szeroko pojętym zdrowiem psycho-społecznym człowieka, świadcząc kompleksowe wsparcie osobom zmagającym się z różnymi trudnościami w tej dziedzinie. Posiada on kwalifikacje do tego, aby prowadzić profilaktykę, diagnozować oraz udzielać podstawowej pomocy psychologicznej klientom.

  • Psychoterapeuta

   Psychoterapeuta jest natomiast specjalistą w kwestii prowadzenia psychoterapii. Jest to zawód, który wymaga ukończenia pięcioletnich studiów magisterskich, a następnie odbycia kilkuletnich studiów podyplomowych oraz posiadania odpowiednich predyspozycji osobistych. Dodatkowo konieczne jest udokumentowanie swojego doświadczenia oraz poddanie swojej pracy superwizji.

 2. Jak długo może trwać terapia?

  Psychoterapia, którą prowadzimy w Poznaniu, jest przystosowana do każdego indywidualnego przypadku, dlatego trudno jednoznacznie określić jej długość. Wpływają na to źródła problemów, uwarunkowania oraz potrzeby pacjenta czy ustalenia poczynione ze specjalistą. Krótkoterminowa terapia trwa zazwyczaj kilka miesięcy, natomiast długoterminowa nawet kilka lat.

 3. W jaki sposób można się z wami skontaktować?

  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego z wybranym przez Państwa specjalistą z naszej strony. Numer telefonu i formularz kontaktowy psychologa, psychoterapeuty znajdą Państwo bezpośrednio przy zdjęciu i opisie specjalistów z sekcji 'Nasi Specjaliści'.

 4. Jacy specjaliści pracują w Poznańskiej Pracowni Psychoterapii?

  Nasz zespół posiada kwalifikacje w psychologii, psychologii klinicznej oraz psychoterapii. Każdy psycholog oraz psychoterapeuta z Poznańskiej Pracowni Psychoterapii ukończył studia wyższe oraz szkołę psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Część specjalistów z zespołu jest w trakcie szkolenia i przygotowywania się do uzyskania międzynarodowego certyfikatu z Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu -TFP- akredytowanego przez International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP). Na tej podstronie znaleźć można wszystkie informacje o naszych specjalistach.

 5. Czym zajmuje się Poznańska Pracownia Psychoterapii?

  1. Studium KCP

   Prowadzimy dwuletnie studium przygotowujące nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych oraz innych specjalistów do prowadzenia współpracy z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi wymagającymi wszelkich działań opiekuńczych, wychowawczych, psychoprofilaktycznych i innych. Ukończenie dwuetapowego szkolenia pozwala na zdobycie certyfikatu socjoterapeuty oraz zdobycie rekomendacji Trenera I i II stopnia.

  2. Superwizja

   Część kadry prowadzi superwizje absolwenckie i szkoleniowe, będące głównym narzędziem wsparcia pracy psychoterapeuty, psychologa czy pedagoga. Jest to także sposób pozwalający na wymianę i poszerzenie wiedzy, doświadczenia oraz zwiększenie skuteczności pracy z pacjentem. Osoby zajmujące się superwizją to wykwalifikowani specjaliści.

  3. Usługi

   Prowadzimy psychoterapię psychodynamiczną, która odpowiada różnym potrzebą i oczekiwanią pacjentów. Dokładnie konsultujemy z nimi ich problemy, a następnie dobieramy rodzaj leczenia czy wsparcia, który najlepiej sprawdzi się w wybranej sytuacji. Osoby, które nie są pewne jakiego typu pomocy poszukują, mogą skontaktować się telefonicznie lub mailowo z dowolnym specjalistom, który pomoże ustalić na ile psychoterapia bądź inna psychologiczna forma pracy jest potrzebna i jaka oferta będzie odpowiednia dla konkretnego pacjenta:

   • Psychoterapia indywidualna
   • Konsultacja psychologiczna
   • Terapia par
   • Terapia dzieci i młodzieży
   • Konsultacje seksuologiczne
   • Terapia grupowa
   • Grupa Socjoterapeutyczna
   • Interwencja w kryzysie
 6. Jaka terapia będzie dobra dla mnie?

  Osoby poszukujące pomocy mogą zastanawiać się, jaki rodzaj terapii będzie dla nich najkorzystniejszy. Zwykle kryje się za tym pytanie o podejście terapeutyczne, czyli czy psychoterapia psychodynamiczna, którą prowadzą nasi terapeuci, będzie odpowiednia? Takie pytanie stawia sobie każdorazowo również terapeuta, dlatego zawsze psychoterapia poprzedzona jest konsultacjami – diagnozą problemu pacjenta, wyborem optymalnej dla niego formy pomocy i omówieniem tej kwestii z pacjentem.

  Psychoterapia psychodynamiczna, jak pokazują liczne badania, jest skuteczną formą terapii, a w przypadku niektórych zaburzeń, jak np. zaburzenia osobowości u dorosłych, czy zaburzenia internalizacyjne u dzieci i młodzieży (wycofanie, lęk, depresja, problemy społeczne, somatyzacja) wydaje się nawet skuteczniejsza, niż inne podejścia terapeutyczne. Psychoterapeuci pracujący w naszej pracowni regularnie poddają swoją pracę superwizji, co pozwala podnosić poziom świadczonych pacjentom usług psychoterapeutycznych.

 7. Jaki jest cel psychoterapii psychodynamicznej?

  Uwolnienie tłumionych uczuć. Wgląd, rozwijanie świadomości własnych potrzeb, pragnień i fantazji. Rozwijanie i kształtowanie adaptacyjnych mechanizmów, sposobów realizowania własnych potrzeb i impulsów. Zmiana interpersonalnych wzorców interakcji utrwalonych w dzieciństwie w dojrzałe i adaptacyjne sposoby reagowania oraz regulowania swoich stosunków i relacji z otoczeniem. Terapia psychodynamiczna skoncentrowana jest na relacji i zaangażowaniu pacjenta w proces terapeutyczny.

 8. Co to jest konsultacja psychologiczna?

  Konsultacja psychologiczna to spotkanie lub cykl spotkań poprzedzających rozpoczęcie procesu psychoterapii. Podczas konsultacji terapeuta przeprowadza ocenę diagnostyczną pacjenta, następnie ustala z nim cele leczenia oraz proponuje odpowiedni dla niego sposób pracy psychoterapeutycznej. Terapeuta dokonuje diagnozy na podstawie szczegółowo przeprowadzonego wywiadu, obejmującego wiele aspektów życia pacjenta. Terapeuta pyta nie tylko o doświadczane problemy i symptomy będące bezpośrednią przyczyną zgłoszenia się do gabinetu, ale potrzebuje także informacji na temat szerszego funkcjonowania pacjenta, na przykład: w relacjach z ludźmi, w pracy, w czasie wolnym itp. Tego typu ocena diagnostyczna umożliwia zrozumienie charakteru i stopnia trudności pacjenta. Po zakończeniu wywiadu terapeuta omawia z pacjentem wrażenia diagnostyczne i przechodzi do wspólnego ustalenia celów leczenia. Na etapie konsultacji terapeuta przybliża też pacjentowi podejście psychoterapeutyczne w którym pracuje. Jeśli pacjent wyraża zainteresowanie proponowanym sposobem pracy, terapeuta przedstawia kontrakt terapeutyczny, który umożliwia rozpoczęcie procesu psychoterapii.

  Konsultacja psychologiczna nie zawsze musi prowadzić do rozpoczęcia psychoterapii. Na konsultację mogą zgłaszać się osoby, które mają wątpliwości dotyczące tego czy chcą lub powinny rozpocząć psychoterapię i czy jest to dla nich odpowiednia forma pomocy. Terapeuta prowadzący konsultację pomoże rozeznać trudności i zaleci najbardziej adekwatną formę pomocy a w razie konieczności skieruje do innego specjalisty np. lekarza psychiatry, neurologa itp.

 9. Czym jest superwizja?

  Superwizja jest procesem konsultowania swojej pracy terapeutycznej przez psychoterapeutów z innym specjalistą posiadającym kwalifikacje potwierdzone certyfikatem superwizora. Pozwala przyjrzeć się procesowi terapeutycznemu, diagnostycznemu, ustalanym celom terapii, trudnościom występującym w pracy z pacjentem oraz omówieniu relacji terapeutycznej między psychoterapeutą a pacjentem.

  Superwizja zatem podnosi jakość prowadzonej psychoterapii oraz o nią dba. Pełni także funkcję kontrolną mającą na celu dopilnowanie, by praca psychoterapeuty była rzetelna i etyczna. Jest oznaką profesjonalnego i dojrzałego podejścia specjalisty. Przede wszystkim na celu ma dobro pacjenta. W procesie superwizji nie są ujawniane żadne dane oraz informacje pozwalające zidentyfikować pacjenta, treści pojawiające się nie wychodzą poza proces superwizji i podobnie, jak proces psychoterapeutyczny objęte są tajemnicą zawodową.

  Superwizja może odbywać się w formie indywidualnej, czyli kontaktu psychoterapeuty z superwizorem. Może również odbywać się w formie grupowej, czyli kontaktu psychoterapeuty z superwizorem oraz grupą superwizyjną składającą się z innych psychoterapeutów.

  Wszyscy psychoterapeuci Poznańskiej Pracowni Psychoterapii w trosce o jakość wykonywanej przez siebie pracy podlegają regularnej superwizji z certyfikowanymi superwizorami, zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej.