Jest niezbędnym narzędziem efektywnej pracy i rozwoju zawodowego. Poprzez ugruntowanie teoretyczne, wymianę doświadczeń, wprowadza rozumienie, pozwala reflektować przeciwprzeniesienie oraz procesy zachodzące w relacji terapeutycznej i pomocowej. Przeciwdziała wypaleniu zawodowemu i jego konsekwencjom.
Certyfikowany psychoterapeuta (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, International Society of Transference-Focused Psychotherapy - ISTFP, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej), superwizor psychoterapii (PTP, ISTFP, PTPPd), superwizor i certyfikowany socjoterapeuta (PTP, PSS). Dyrektor i założyciel Poznańskiej Pracowni Psychoterapii. Nauczyciel i współorganizator kursu Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu. Współzałożyciel i prezes Wielkopolskiego Oddziału PTPPd w latach 2011-2017. Przewodnicząca Komisji ds. Badań Naukowych PTPPd. Zaangażowana naukowo we współpracę z Zakładem Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Naukowo i w praktyce zajmuje się psychoterapią psychodynamiczną, diagnozą różnicową i wpływem zaburzeń neurorozwojowych, somatycznych genetycznych na objawy psychologiczne oraz na rozwój i leczenie patologii osobowości. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTP, PTPPd oraz ISTFP. Założyciel Dolnośląskiego Centrum Psychodynamicznego. Doświadczenie zawodowe zbierał pracując między innymi na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz współpracując przez 16 lat z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Interesuje się analizą porównawczą modeli terapeutycznych opartych na koncepcjach psychoanalitycznych oraz relacją umysł–mózg w kontekście neurobiologii i psychoterapii psychodynamicznej.
Certyfikowany psychoterapeuta (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, International Society of Transference-Focused Psychotherapy - ISTFP, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej), superwizor psychoterapii (PTP, ISTFP, PTPPd), superwizor i certyfikowany socjoterapeuta (PTP, PSS). Dyrektor i założyciel Poznańskiej Pracowni Psychoterapii. Nauczyciel i współorganizator kursu Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu. Współzałożyciel i prezes Wielkopolskiego Oddziału PTPPd w latach 2011-2017. Przewodnicząca Komisji ds. Badań Naukowych PTPPd. Zaangażowana naukowo we współpracę z Zakładem Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Naukowo i w praktyce zajmuje się psychoterapią psychodynamiczną, diagnozą różnicową i wpływem zaburzeń neurorozwojowych, somatycznych genetycznych na objawy psychologiczne oraz na rozwój i leczenie patologii osobowości. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTP, PTPPd oraz ISTFP. Założyciel Dolnośląskiego Centrum Psychodynamicznego. Doświadczenie zawodowe zbierał pracując między innymi na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz współpracując przez 16 lat z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Interesuje się analizą porównawczą modeli terapeutycznych opartych na koncepcjach psychoanalitycznych oraz relacją umysł–mózg w kontekście neurobiologii i psychoterapii psychodynamicznej.
Certyfikowany psychoterapeuta (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, International Society of Transference-Focused Psychotherapy - ISTFP, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej), superwizor psychoterapii (PTP, ISTFP, PTPPd), superwizor i certyfikowany socjoterapeuta (PTP, PSS). Dyrektor i założyciel Poznańskiej Pracowni Psychoterapii. Nauczyciel i współorganizator kursu Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu. Współzałożyciel i prezes Wielkopolskiego Oddziału PTPPd w latach 2011-2017. Przewodnicząca Komisji ds. Badań Naukowych PTPPd. Zaangażowana naukowo we współpracę z Zakładem Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Naukowo i w praktyce zajmuje się psychoterapią psychodynamiczną, diagnozą różnicową i wpływem zaburzeń neurorozwojowych, somatycznych genetycznych na objawy psychologiczne oraz na rozwój i leczenie patologii osobowości. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTP, PTPPd oraz ISTFP. Założyciel Dolnośląskiego Centrum Psychodynamicznego. Doświadczenie zawodowe zbierał pracując między innymi na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz współpracując przez 16 lat z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Interesuje się analizą porównawczą modeli terapeutycznych opartych na koncepcjach psychoanalitycznych oraz relacją umysł–mózg w kontekście neurobiologii i psychoterapii psychodynamicznej.

Superwizja

Jest niezbędnym narzędziem efektywnej pracy i rozwoju zawodowego. Poprzez ugruntowanie teoretyczne, wymianę doświadczeń, wprowadza rozumienie, pozwala reflektować przeciwprzeniesienie oraz procesy zachodzące w relacji terapeutycznej i pomocowej. Przeciwdziała wypaleniu zawodowemu i jego konsekwencjom.

Superwizja w psychoterapii

Certyfikowany psychoterapeuta (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, International Society of Transference-Focused Psychotherapy - ISTFP, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej), superwizor psychoterapii (PTP, ISTFP, PTPPd), superwizor i certyfikowany socjoterapeuta (PTP, PSS). Dyrektor i założyciel Poznańskiej Pracowni Psychoterapii. Nauczyciel i współorganizator kursu Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu. Współzałożyciel i prezes Wielkopolskiego Oddziału PTPPd w latach 2011-2017. Przewodnicząca Komisji ds. Badań Naukowych PTPPd. Zaangażowana naukowo we współpracę z Zakładem Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Naukowo i w praktyce zajmuje się psychoterapią psychodynamiczną, diagnozą różnicową i wpływem zaburzeń neurorozwojowych, somatycznych genetycznych na objawy psychologiczne oraz na rozwój i leczenie patologii osobowości.

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTP, PTPPd oraz ISTFP. Założyciel Dolnośląskiego Centrum Psychodynamicznego. Doświadczenie zawodowe zbierał pracując między innymi na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz współpracując przez 16 lat z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Interesuje się analizą porównawczą modeli terapeutycznych opartych na koncepcjach psychoanalitycznych oraz relacją umysł–mózg w kontekście neurobiologii i psychoterapii psychodynamicznej.

Superwizja w socjoterapii

Certyfikowany psychoterapeuta (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, International Society of Transference-Focused Psychotherapy - ISTFP, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej), superwizor psychoterapii (PTP, ISTFP, PTPPd), superwizor i certyfikowany socjoterapeuta (PTP, PSS). Dyrektor i założyciel Poznańskiej Pracowni Psychoterapii. Nauczyciel i współorganizator kursu Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu. Współzałożyciel i prezes Wielkopolskiego Oddziału PTPPd w latach 2011-2017. Przewodnicząca Komisji ds. Badań Naukowych PTPPd. Zaangażowana naukowo we współpracę z Zakładem Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Naukowo i w praktyce zajmuje się psychoterapią psychodynamiczną, diagnozą różnicową i wpływem zaburzeń neurorozwojowych, somatycznych genetycznych na objawy psychologiczne oraz na rozwój i leczenie patologii osobowości.

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTP, PTPPd oraz ISTFP. Założyciel Dolnośląskiego Centrum Psychodynamicznego. Doświadczenie zawodowe zbierał pracując między innymi na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz współpracując przez 16 lat z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Interesuje się analizą porównawczą modeli terapeutycznych opartych na koncepcjach psychoanalitycznych oraz relacją umysł–mózg w kontekście neurobiologii i psychoterapii psychodynamicznej.

Superwizorzy ISTFP

Certyfikowany psychoterapeuta (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, International Society of Transference-Focused Psychotherapy - ISTFP, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej), superwizor psychoterapii (PTP, ISTFP, PTPPd), superwizor i certyfikowany socjoterapeuta (PTP, PSS). Dyrektor i założyciel Poznańskiej Pracowni Psychoterapii. Nauczyciel i współorganizator kursu Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu. Współzałożyciel i prezes Wielkopolskiego Oddziału PTPPd w latach 2011-2017. Przewodnicząca Komisji ds. Badań Naukowych PTPPd. Zaangażowana naukowo we współpracę z Zakładem Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Naukowo i w praktyce zajmuje się psychoterapią psychodynamiczną, diagnozą różnicową i wpływem zaburzeń neurorozwojowych, somatycznych genetycznych na objawy psychologiczne oraz na rozwój i leczenie patologii osobowości.

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTP, PTPPd oraz ISTFP. Założyciel Dolnośląskiego Centrum Psychodynamicznego. Doświadczenie zawodowe zbierał pracując między innymi na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz współpracując przez 16 lat z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Interesuje się analizą porównawczą modeli terapeutycznych opartych na koncepcjach psychoanalitycznych oraz relacją umysł–mózg w kontekście neurobiologii i psychoterapii psychodynamicznej.