Certyfikowany psychoterapeuta (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, International Society of Transference-Focused Psychotherapy - ISTFP, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej), superwizor psychoterapii (PTP, ISTFP, PTPPd), superwizor i certyfikowany socjoterapeuta (PTP, PSS). Dyrektor i założyciel Poznańskiej Pracowni Psychoterapii. Nauczyciel i współorganizator kursu Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu. Współzałożyciel i prezes Wielkopolskiego Oddziału PTPPd w latach 2011-2017. Przewodnicząca Komisji ds. Badań Naukowych PTPPd. Zaangażowana naukowo we współpracę z Zakładem Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Naukowo i w praktyce zajmuje się psychoterapią psychodynamiczną, diagnozą różnicową i wpływem zaburzeń neurorozwojowych, somatycznych genetycznych na objawy psychologiczne oraz na rozwój i leczenie patologii osobowości.

psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- specjalność psychologia kliniczna. Dyplomowany psychoterapeuta Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła również fakultet specjalistyczny Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Otrzymała certyfikat ukończenia intensywnego kursu z zakresu Interwencji Kryzysowej. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, na oddziale psychiatrycznym. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Swoją pracę poddaje superwizji.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (studia magisterskie 2002 r. i doktoranckie 2007r.), psychoterapeutą psychodynamicznym (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, włącznie z fakultetem specjalistycznym Psychoterapii Dzieci i Młodzieży tejże Szkoły). Ponadto jestem ratownikiem medycznym (dodatkowy fakultet) jak również wykładowcą akademickim; współpraca głównie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu (w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego) oraz PWSZ w Koszalinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje na kursach specjalistycznych (np. kurs psychoterapii dzieci Setting w pudełku, organizowany przez krakowski Ośrodek Psychoterapii Mały Książę), sympozjach, konferencjach etc.

Psycholog i psychoterapeuta. Magister psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna w ścieżkach: psychoterapia zaburzeń osobowości i neuropsychologia dzieci i dorosłych). Aktualnie w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła również Studium Analizy Transakcyjnej. Prowadzi psychoterapię psychodynamiczną, konsultację i diagnozę osób dorosłych. Zajmuje się konsultacjami dla rodzin i par, pracuje również z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz stale podnosi swoje kompetencje. Obecnie współpracuje między innymi z Fundacją Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych FAZON czy projektem Sprawa na Tak. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z rozmaitymi placówkami m.in. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu czy Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka.

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Aktualnie szkoli się z zakresu neuropsychologii klinicznej w ramach szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywa poprzez liczne staże kliniczne oraz prace w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie. W swojej pracy zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych, jak i młodzieży oraz diagnozą neuropsychologiczną. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka PTPPd. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby). Uzyskała dyplom czteroletniej szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym- placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Cały czas doskonali swój warsztat pracy, uczestnicząc w seminariach oraz konferencjach naukowych. Psychologicznie i psychoterapeutycznie pracuje od 2011 roku. Doświadczenie zawodowe w pracy indywidualnej i z grupami zdobywała w poradniach zdrowia psychicznego oraz pracując na dziennym oddziale psychiatrycznym dla osób dorosłych. Pracowała też z dziećmi i młodzieżą w placówkach edukacyjnych. W Poznańskiej Pracowni Psychoterapii prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii, absolwent studiów dziennych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wykładowca Uniwersytetu SWPS. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz w toku magisterskich studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Ukończył również Szkolenie 101 w nurcie Analizy Transakcyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Oddziale Detoksykacji z Pododdziałem Psychiatrii i Psychiatrii Sądowej w Centrum Zdrowia Psychicznego HCP, Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, w Oddziale Psychiatrycznym Dziecięco-Młodzieżowym w Gnieźnie, w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień. Obecnie lekarz Oddziału Ogólnopsychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W Poznańskiej Pracowni Psychoterapii zajmuje się leczeniem osób dorosłych w formie psychoterapii indywidualnej lub psychofarmakoterapii. Zajmuje się farmakoterapią w zakresie m. in. zaburzeń nastroju, lękowych, psychotycznych, snu, osobowości, skutków ostrego i przewlekłego stresu oraz wsparciem farmakologicznym w leczeniu uzależnień. W pracy z pacjentem wykorzystuje zarówno wiedzę psychiatryczną (modele neurofizjologiczne, molekularne, genetyczne) jak i spojrzenie psychologiczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Psycholog, absolwent psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. W trakcie kursu psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W trakcie studiów z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Polsce. Swoją pracę psychologiczną oraz psychoterapeutyczną poddaje superwizji. Obecnie pracuje jako psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego IPSIS w Swarzędzu, a także prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. Ponadto ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Prowadzi konsultacje psychologiczne (indywidualne oraz par) dla dorosłych oraz młodzieży od 15 r. ż.; psychoterapię indywidualną oraz konsultacje seksuologiczne.

Psycholog, absolwentka psychologii ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Obecnie kontynuuje kształcenie w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zdobywała podczas pracy i staży w centrach zdrowia psychicznego oraz na psychiatrycznych oddziałach dziennych i stacjonarnych. Prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię młodzieży od 16 r.ż. oraz osób dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Psycholog i psychoterapeuta. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność „Psychologia kliniczna człowieka dorosłego”). Ukończyła 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej, udzielając pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysów osobistych, przemocy, traumy oraz adaptacji do nowych warunków życia po tragicznych zdarzeniach losowych. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz zajmuje się pomocą w obszarze interwencji kryzysowej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Założyciel Dolnośląskiego Centrum Psychodynamicznego. Doświadczenie zawodowe zbierał pracując między innymi na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz współpracując przez 16 lat z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Interesuje się analizą porównawczą modeli terapeutycznych opartych na koncepcjach psychoanalitycznych oraz relacją umysł–mózg w kontekście neurobiologii i psychoterapii psychodynamicznej.

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, International Society of Transference-Focused Psychotherapy – ISTFP,), specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Od 2007 roku pracownik Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” we Wrocławiu na oddziale dziennym dla dzieci i młodzieży, Od 2019 asystent w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Współwłaściciel Dolnośląskiego Centrum Psychodynamicznego we Wrocławiu.

Psycholog, absolwent psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – specjalność psychologia kliniczna. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończył również studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu jako prawnik oraz interwent. Doświadczenie zawodowe zdobył udzielając pomocy osobom w kryzysie oraz prowadząc terapię zaburzeń osobowości. W pracy jako psycholog prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną dla osób dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

dr n. med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska

695 661 839

Certyfikowany psychoterapeuta (Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, International Society of Transference-Focused Psychotherapy - ISTFP, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej), superwizor psychoterapii (PTP, ISTFP, PTPPd), superwizor i certyfikowany socjoterapeuta (PTP, PSS). Dyrektor i założyciel Poznańskiej Pracowni Psychoterapii. Nauczyciel i współorganizator kursu Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu. Współzałożyciel i prezes Wielkopolskiego Oddziału PTPPd w latach 2011-2017. Przewodnicząca Komisji ds. Badań Naukowych PTPPd. Zaangażowana naukowo we współpracę z Zakładem Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Naukowo i w praktyce zajmuje się psychoterapią psychodynamiczną, diagnozą różnicową i wpływem zaburzeń neurorozwojowych, somatycznych genetycznych na objawy psychologiczne oraz na rozwój i leczenie patologii osobowości.

Martyna Minczykowska

663 594 839

psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- specjalność psychologia kliniczna. Dyplomowany psychoterapeuta Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła również fakultet specjalistyczny Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Otrzymała certyfikat ukończenia intensywnego kursu z zakresu Interwencji Kryzysowej. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, na oddziale psychiatrycznym. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Swoją pracę poddaje superwizji.

dr Adam Pytliński

698 566 503

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (studia magisterskie 2002 r. i doktoranckie 2007r.), psychoterapeutą psychodynamicznym (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, włącznie z fakultetem specjalistycznym Psychoterapii Dzieci i Młodzieży tejże Szkoły). Ponadto jestem ratownikiem medycznym (dodatkowy fakultet) jak również wykładowcą akademickim; współpraca głównie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu (w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego) oraz PWSZ w Koszalinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje na kursach specjalistycznych (np. kurs psychoterapii dzieci Setting w pudełku, organizowany przez krakowski Ośrodek Psychoterapii Mały Książę), sympozjach, konferencjach etc.

Marta Krzemińska

510 638 115

Psycholog i psychoterapeuta. Magister psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna w ścieżkach: psychoterapia zaburzeń osobowości i neuropsychologia dzieci i dorosłych). Aktualnie w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła również Studium Analizy Transakcyjnej. Prowadzi psychoterapię psychodynamiczną, konsultację i diagnozę osób dorosłych. Zajmuje się konsultacjami dla rodzin i par, pracuje również z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz stale podnosi swoje kompetencje. Obecnie współpracuje między innymi z Fundacją Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych FAZON czy projektem Sprawa na Tak. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z rozmaitymi placówkami m.in. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu czy Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka.

Natalia Miśko

695 154 406

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Aktualnie szkoli się z zakresu neuropsychologii klinicznej w ramach szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywa poprzez liczne staże kliniczne oraz prace w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie. W swojej pracy zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych, jak i młodzieży oraz diagnozą neuropsychologiczną. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Agata Katrusiak

603 969 241

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka PTPPd. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby). Uzyskała dyplom czteroletniej szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym- placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Cały czas doskonali swój warsztat pracy, uczestnicząc w seminariach oraz konferencjach naukowych. Psychologicznie i psychoterapeutycznie pracuje od 2011 roku. Doświadczenie zawodowe w pracy indywidualnej i z grupami zdobywała w poradniach zdrowia psychicznego oraz pracując na dziennym oddziale psychiatrycznym dla osób dorosłych. Pracowała też z dziećmi i młodzieżą w placówkach edukacyjnych. W Poznańskiej Pracowni Psychoterapii prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

lek. Krzysztof Pawełczyk

kpawelczyk.gabinet@gmail.com

Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii, absolwent studiów dziennych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wykładowca Uniwersytetu SWPS. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego oraz w toku magisterskich studiów psychologicznych na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Ukończył również Szkolenie 101 w nurcie Analizy Transakcyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Oddziale Detoksykacji z Pododdziałem Psychiatrii i Psychiatrii Sądowej w Centrum Zdrowia Psychicznego HCP, Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, w Oddziale Psychiatrycznym Dziecięco-Młodzieżowym w Gnieźnie, w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień. Obecnie lekarz Oddziału Ogólnopsychiatrycznego w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W Poznańskiej Pracowni Psychoterapii zajmuje się leczeniem osób dorosłych w formie psychoterapii indywidualnej lub psychofarmakoterapii. Zajmuje się farmakoterapią w zakresie m. in. zaburzeń nastroju, lękowych, psychotycznych, snu, osobowości, skutków ostrego i przewlekłego stresu oraz wsparciem farmakologicznym w leczeniu uzależnień. W pracy z pacjentem wykorzystuje zarówno wiedzę psychiatryczną (modele neurofizjologiczne, molekularne, genetyczne) jak i spojrzenie psychologiczne. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Andrzej Drozd

694 480 673

Psycholog, absolwent psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. W trakcie kursu psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W trakcie studiów z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Polsce. Swoją pracę psychologiczną oraz psychoterapeutyczną poddaje superwizji. Obecnie pracuje jako psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego IPSIS w Swarzędzu, a także prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie. Ponadto ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Prowadzi konsultacje psychologiczne (indywidualne oraz par) dla dorosłych oraz młodzieży od 15 r. ż.; psychoterapię indywidualną oraz konsultacje seksuologiczne.

Marta Ornoch

577 073 846

Psycholog, absolwentka psychologii ze specjalnością kliniczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Obecnie kontynuuje kształcenie w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Doświadczenie zdobywała podczas pracy i staży w centrach zdrowia psychicznego oraz na psychiatrycznych oddziałach dziennych i stacjonarnych. Prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię młodzieży od 16 r.ż. oraz osób dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Sylwia Krzemińska

607 184 921

Psycholog i psychoterapeuta. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność „Psychologia kliniczna człowieka dorosłego”). Ukończyła 4 letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej, udzielając pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysów osobistych, przemocy, traumy oraz adaptacji do nowych warunków życia po tragicznych zdarzeniach losowych. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz zajmuje się pomocą w obszarze interwencji kryzysowej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Andrzej Trzęsicki

501 407 816

Założyciel Dolnośląskiego Centrum Psychodynamicznego. Doświadczenie zawodowe zbierał pracując między innymi na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz współpracując przez 16 lat z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Interesuje się analizą porównawczą modeli terapeutycznych opartych na koncepcjach psychoanalitycznych oraz relacją umysł–mózg w kontekście neurobiologii i psychoterapii psychodynamicznej.

Piotr Musiał

502 140 770

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, International Society of Transference-Focused Psychotherapy – ISTFP,), specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Od 2007 roku pracownik Centrum Neuropsychiatrii „Neuromed” we Wrocławiu na oddziale dziennym dla dzieci i młodzieży, Od 2019 asystent w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Współwłaściciel Dolnośląskiego Centrum Psychodynamicznego we Wrocławiu.

Michał Tkaczyk

695 248 009

Psycholog, absolwent psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – specjalność psychologia kliniczna. Obecnie w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończył również studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu jako prawnik oraz interwent. Doświadczenie zawodowe zdobył udzielając pomocy osobom w kryzysie oraz prowadząc terapię zaburzeń osobowości. W pracy jako psycholog prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną dla osób dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.