certyfikowany psychoterapeuta (PTP, PTPPd), superwizor szkoleniowy KCP, socjoterapeuta i superwizor socjoterapii (PTP, PSSiT), trener. Dyrektor Poznańskiej Pracowni Psychoterapii, współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, współzałożyciel i prezes Wielkopolskiego Oddziału PTPPd w latach 2011-2017. Aktualnie przewodnicząca Rady Programowej Wielkopolskiego Oddziału. Przewodnicząca komisji certyfikacyjnej PSSiT. Prowadzi superwizje szkoleniowe oraz absolwenckie. Zarówno w praktyce jak i naukowo zajmuje się psychoterapią psychodynamiczną, depresyjnością, zaburzeniami osobowości, zjawiskami leczącymi w psychoterapii psychodynamicznej oraz dynamiką zmian w trakcie leczenia. W trakcie szkolenia i przygotowywania się do międzynarodowego certyfikatu superwizora z Psychoterapii Skoncentrowana na Przeniesieniu-TFP - akredytowanego przez International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP). Certyfikowany psychoterapeuta TFP. Co-teacher i koordynator specjalistycznego szkolenia z TFP prowadzonego we współpracy KCP i ISTFP, Zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci, młodzieży, osób dorosłych.

psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia kliniczna i psychologia edukacji. Ukończyła 2-letnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz 4- letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada praktykę psychologiczną od 2011 roku. Prowadzi psychoterapię dorosłych, dzieci i młodzieży, oferuje pomoc psychologiczną dla kobiet w okresie okołoporodowym. Stale podnosi kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach i sympozjach naukowych. W pracy psychoterapeutycznej przestrzega standardów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Aktualnie szkoli się z zakresu neuropsychologii klinicznej w ramach szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywa poprzez liczne staże kliniczne oraz prace w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie. W swojej pracy zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych, jak i młodzieży oraz diagnozą neuropsychologiczną. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna). Uzyskała dyplomy ukończenia Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, a także Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówki rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie zdobywała m.in. w ośrodkach interwencji kryzysowej, na szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, w placówkach oświatowych, poprzez pracę w Poradni Zdrowia Psychicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje superwizji.

psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- specjalność psychologia kliniczna. Dyplomowany psychoterapeuta Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła również fakultet specjalistyczny Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Otrzymała certyfikat ukończenia intensywnego kursu z zakresu Interwencji Kryzysowej. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, na oddziale psychiatrycznym. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Swoją pracę poddaje superwizji.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (studia magisterskie 2002 r. i doktoranckie 2007r.), psychoterapeutą psychodynamicznym (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, włącznie z fakultetem specjalistycznym Psychoterapii Dzieci i Młodzieży tejże Szkoły). Ponadto jestem ratownikiem medycznym (dodatkowy fakultet) jak również wykładowcą akademickim; współpraca głównie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu (w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego) oraz PWSZ w Koszalinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje na kursach specjalistycznych (np. kurs psychoterapii dzieci Setting w pudełku, organizowany przez krakowski Ośrodek Psychoterapii Mały Książę), sympozjach, konferencjach etc.

absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówki rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Przez wiele lat pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Poznaniu, gdzie uczestniczyła w kilkunastu szkoleniach w zakresie psychoterapii. Ma również doświadczenie w Interwencji Kryzysowej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w placówkach zajmujących się pomocą pacjentom cierpiącym na zaburzenia psychiczne. Aktualnie zawodowo związany z Instytutem Psychologii UAM, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z obszaru psychologii klinicznej. Ponadto, kontynuuje kształcenie zawodowe w ramach studiów doktorskich, jak również prowadzi badania naukowe dotyczące psychologicznych konsekwencji wydarzeń traumatycznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Absolwent studiów w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Otwarte Drzwi”. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz stale podnosi swoje kompetencje. Zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz prowadzi konsultacje dla rodziców. Swoje doświadczenie zdobywał w wielu instytucjach, gdzie zajmował się zarówno diagnozą psychologiczną, psychoterapią oraz socjoterapią między innymi w Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, oraz Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka.

psycholog, psychoterapeutka, socjoterapeutka. Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych z zakresu psychologii i psychoterapii. Od 2005 roku pracuje aktywnie zawodowo. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jest prowadzącą zajęcia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w ramach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

doktor habilitowany nauk humanistycznych, psychoterapeuta, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Humanistyczny). Badacz, wykładowca, socjoterapeuta, certyfikowany trener. Stypendysta NCN (2014-2017) oraz MNISW (2018-2020). Ukończył Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zawodowo łączy praktykę psychoterapeutyczną z pracą naukową i dydaktyczną. Jest autorem trzech monografii naukowych, współautorem kilku raportów oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Swoją praktykę poddaje regularnej superwizji.

psychoterapeuta, ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, a także konsultacje i diagnozę psychologiczną. Interesuje się w szczególności leczeniem zaburzeń osobowości u tzw. młodych dorosłych (osób w wieku 18-35 lat). Pracował m.in. w Studenckim Ośrodku Wsparcia i Adaptacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie prowadził interwencję kryzysową, terapię indywidualną oraz grupę wsparcia dla osób mających trudności w kończeniu studiów. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Oddziale psychiatrycznym dla dorosłych przy Szpitalu im. Jana Parnasa w Człuchowie. Był wolontariuszem w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Przebywał także na stażach zagranicznych w Izraelu w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi prowadzonych przez organizację Beit Ekstein. Swoją pracę poddaje stałemu nadzorowi u doświadczonych psychoterapeutów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jest członkiem. Od niemal dwudziestu lat pracuje jako nauczyciel akademicki. Posiada doktorat z ekonomii, magisterium z socjologii i nauk o zarządzaniu. Od początku kariery związany z edukacją i rozwojem ludzi. Jest współzałożycielem Fundacji Naukowej Antypody, realizującej badania oraz programy edukacyjne na rzecz grup i osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

Psycholog i psychoterapeuta. Magister psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna w ścieżkach: psychoterapia zaburzeń osobowości i neuropsychologia dzieci i dorosłych). Aktualnie w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła również Studium Analizy Transakcyjnej. Prowadzi psychoterapię psychodynamiczną, konsultację i diagnozę osób dorosłych. Zajmuje się konsultacjami dla rodzin i par, pracuje również z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz stale podnosi swoje kompetencje. Obecnie współpracuje między innymi z Fundacją Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych FAZON czy projektem Sprawa na Tak. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z rozmaitymi placówkami m.in. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu czy Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka.

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny w trakcie procesu certyfikacji. Absolwent psychologii (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna) oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uprawnienia do prowadzenia psychoterapii uzyskał kończąc Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Zajmuje się psychoterapią indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Odbył staże kliniczne m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrześni oraz na Oddziale Dziennym Ogólnym Psychiatrycznym w Poznaniu. W zakresie seksuologii pracuje przede wszystkim w obszarze rozwoju psychoseksualnego, prowadzi warsztaty wokół tej tematyki oraz wydaje opinie psychologiczne jako biegły sądowy. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi zajęcia w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

dr n. med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska

695 661 839

certyfikowany psychoterapeuta (PTP, PTPPd), superwizor szkoleniowy KCP, socjoterapeuta i superwizor socjoterapii (PTP, PSSiT), trener. Dyrektor Poznańskiej Pracowni Psychoterapii, współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, współzałożyciel i prezes Wielkopolskiego Oddziału PTPPd w latach 2011-2017. Aktualnie przewodnicząca Rady Programowej Wielkopolskiego Oddziału. Przewodnicząca komisji certyfikacyjnej PSSiT. Prowadzi superwizje szkoleniowe oraz absolwenckie. Zarówno w praktyce jak i naukowo zajmuje się psychoterapią psychodynamiczną, depresyjnością, zaburzeniami osobowości, zjawiskami leczącymi w psychoterapii psychodynamicznej oraz dynamiką zmian w trakcie leczenia. W trakcie szkolenia i przygotowywania się do międzynarodowego certyfikatu superwizora z Psychoterapii Skoncentrowana na Przeniesieniu-TFP - akredytowanego przez International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP). Certyfikowany psychoterapeuta TFP. Co-teacher i koordynator specjalistycznego szkolenia z TFP prowadzonego we współpracy KCP i ISTFP, Zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci, młodzieży, osób dorosłych.

Agnieszka Nowak

605 453 966

psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku psychologia kliniczna i psychologia edukacji. Ukończyła 2-letnie Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz 4- letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada praktykę psychologiczną od 2011 roku. Prowadzi psychoterapię dorosłych, dzieci i młodzieży, oferuje pomoc psychologiczną dla kobiet w okresie okołoporodowym. Stale podnosi kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach i sympozjach naukowych. W pracy psychoterapeutycznej przestrzega standardów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Natalia Miśko

695 154 406

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Aktualnie szkoli się z zakresu neuropsychologii klinicznej w ramach szkolenia specjalizacyjnego z psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywa poprzez liczne staże kliniczne oraz prace w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Dziekanka w Gnieźnie. W swojej pracy zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych, jak i młodzieży oraz diagnozą neuropsychologiczną. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Marta Andrzejewska­-Ratajczak

694 895 817

psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna). Uzyskała dyplomy ukończenia Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, a także Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówki rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie zdobywała m.in. w ośrodkach interwencji kryzysowej, na szpitalnych oddziałach psychiatrycznych, w placówkach oświatowych, poprzez pracę w Poradni Zdrowia Psychicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje superwizji.

Martyna Minczykowska

663 594 839

psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu- specjalność psychologia kliniczna. Dyplomowany psychoterapeuta Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła również fakultet specjalistyczny Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Otrzymała certyfikat ukończenia intensywnego kursu z zakresu Interwencji Kryzysowej. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, na oddziale psychiatrycznym. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Swoją pracę poddaje superwizji.

dr Adam Pytliński

698 566 503

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (studia magisterskie 2002 r. i doktoranckie 2007r.), psychoterapeutą psychodynamicznym (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, włącznie z fakultetem specjalistycznym Psychoterapii Dzieci i Młodzieży tejże Szkoły). Ponadto jestem ratownikiem medycznym (dodatkowy fakultet) jak również wykładowcą akademickim; współpraca głównie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu (w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego) oraz PWSZ w Koszalinie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Stale podnoszę swoje kwalifikacje na kursach specjalistycznych (np. kurs psychoterapii dzieci Setting w pudełku, organizowany przez krakowski Ośrodek Psychoterapii Mały Książę), sympozjach, konferencjach etc.

Alina Konieczka

660 813 910

absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówki rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Przez wiele lat pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Poznaniu, gdzie uczestniczyła w kilkunastu szkoleniach w zakresie psychoterapii. Ma również doświadczenie w Interwencji Kryzysowej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

dr Michał Sieński

695 029 599

Doświadczenie zawodowe zdobywał w placówkach zajmujących się pomocą pacjentom cierpiącym na zaburzenia psychiczne. Aktualnie zawodowo związany z Instytutem Psychologii UAM, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z obszaru psychologii klinicznej. Ponadto, kontynuuje kształcenie zawodowe w ramach studiów doktorskich, jak również prowadzi badania naukowe dotyczące psychologicznych konsekwencji wydarzeń traumatycznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Paweł Górny

501 710 410

Absolwent studiów w zakresie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Otwarte Drzwi”. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz stale podnosi swoje kompetencje. Zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz prowadzi konsultacje dla rodziców. Swoje doświadczenie zdobywał w wielu instytucjach, gdzie zajmował się zarówno diagnozą psychologiczną, psychoterapią oraz socjoterapią między innymi w Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, oraz Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka.

Katarzyna Chałupa

507 493 920

psycholog, psychoterapeutka, socjoterapeutka. Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych z zakresu psychologii i psychoterapii. Od 2005 roku pracuje aktywnie zawodowo. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jest prowadzącą zajęcia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w ramach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

prof. US, dr hab. Maciej Duda

505 588 993

doktor habilitowany nauk humanistycznych, psychoterapeuta, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Humanistyczny). Badacz, wykładowca, socjoterapeuta, certyfikowany trener. Stypendysta NCN (2014-2017) oraz MNISW (2018-2020). Ukończył Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Zawodowo łączy praktykę psychoterapeutyczną z pracą naukową i dydaktyczną. Jest autorem trzech monografii naukowych, współautorem kilku raportów oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Swoją praktykę poddaje regularnej superwizji.

dr Bartosz Sławecki

604 525 553

psychoterapeuta, ukończył Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, a także konsultacje i diagnozę psychologiczną. Interesuje się w szczególności leczeniem zaburzeń osobowości u tzw. młodych dorosłych (osób w wieku 18-35 lat). Pracował m.in. w Studenckim Ośrodku Wsparcia i Adaptacji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie prowadził interwencję kryzysową, terapię indywidualną oraz grupę wsparcia dla osób mających trudności w kończeniu studiów. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Oddziale psychiatrycznym dla dorosłych przy Szpitalu im. Jana Parnasa w Człuchowie. Był wolontariuszem w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Przebywał także na stażach zagranicznych w Izraelu w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi prowadzonych przez organizację Beit Ekstein. Swoją pracę poddaje stałemu nadzorowi u doświadczonych psychoterapeutów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, którego jest członkiem. Od niemal dwudziestu lat pracuje jako nauczyciel akademicki. Posiada doktorat z ekonomii, magisterium z socjologii i nauk o zarządzaniu. Od początku kariery związany z edukacją i rozwojem ludzi. Jest współzałożycielem Fundacji Naukowej Antypody, realizującej badania oraz programy edukacyjne na rzecz grup i osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

Marta Krzemińska

510 638 115

Psycholog i psychoterapeuta. Magister psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna w ścieżkach: psychoterapia zaburzeń osobowości i neuropsychologia dzieci i dorosłych). Aktualnie w trakcie certyfikacji psychoterapeutycznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła również Studium Analizy Transakcyjnej. Prowadzi psychoterapię psychodynamiczną, konsultację i diagnozę osób dorosłych. Zajmuje się konsultacjami dla rodzin i par, pracuje również z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji oraz stale podnosi swoje kompetencje. Obecnie współpracuje między innymi z Fundacją Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych FAZON czy projektem Sprawa na Tak. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z rozmaitymi placówkami m.in. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu czy Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka.

Maciej Paschke

609 942 705

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog kliniczny w trakcie procesu certyfikacji. Absolwent psychologii (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna) oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uprawnienia do prowadzenia psychoterapii uzyskał kończąc Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, Ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Zajmuje się psychoterapią indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Odbył staże kliniczne m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrześni oraz na Oddziale Dziennym Ogólnym Psychiatrycznym w Poznaniu. W zakresie seksuologii pracuje przede wszystkim w obszarze rozwoju psychoseksualnego, prowadzi warsztaty wokół tej tematyki oraz wydaje opinie psychologiczne jako biegły sądowy. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi zajęcia w ramach Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.