Jest niezbędnym narzędziem efektywnej pracy i rozwoju zawodowego. Poprzez ugruntowanie teoretyczne, wymianę doświadczeń, wprowadza rozumienie, pozwala reflektować przeciwprzeniesienie oraz procesy zachodzące w relacji terapeutycznej i pomocowej. Przeciwdziała wypaleniu zawodowemu i jego konsekwencjom.
dr n.med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska - prowadzi superwizje absolwenckie i szkoleniowe. Certyfikowany psychoterapeuta (PTP, PTPPd), superwizor szkoleniowy KCP socjoterapeuta i superwizor socjoterapii (PTP, PSSiT), trener. Dyrektor Poznańskiej Pracowni Psychoterapii, współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, prezes Wielkopolskiego Oddziału PTPPd. Członek Komisji Certyfikacyjnej PSSiT oraz sekretarz w certyfikacyjnej Komisji Odwoławczej PTP. Zarówno w praktyce jak i naukowo zajmuje się psychoterapią psychodynamiczną, depresyjnością, zaburzeniami osobowości, zjawiskami leczącymi w psychoterapii psychodynamicznej oraz dynamiką zmian w trakcie leczenia. Prof. UAM dr hab. Mateusz Strózyński - prowadzi superwizje szkoleniowe. Psycholog, psychoterapeuta, filozof, filolog, filolog klasyczny. Absolwent psychologii (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (szkolenie wypelniające standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) gdzie nadal regularnie superwizuje swoją pracę. Szkoli sie również i superwizuje w zakresie Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (Transference Focused Psychotherapy) u dr Ericka A. Fertucka (City College of New York, Personality Studies Institute). Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Filologii Klasycznej UAM, opublikował 3 ksiązki i ponad 30 artykułow naukowych głównie na temat antycznej i średniowiecznej literatury, filozofii i duchowości oraz ich współczesnej recepcji. dr Katarzyna Właśniak – prowadzi superwizje szkoleniowe, konsultacje psychologiczne, pomoc psychologiczną oraz psychoterapię osób dorosłych, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych – osobistych lub zawodowych, szukają pomocy w rozwiązaniu własnych problemów wspólnie z terapeutą. Jest psychologiem, psychoterapeutą, superwizorem szkoleniowym Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (KCP), doktorem nauk biologicznych. Jako trener i wykładowca współpracuje między innymi z Wielkopolską Fundacją ETOH oraz Zakładem Promocji Zdrowia i Psychoterapii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę poddaje superwizji w KCP. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
dr n.med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska - prowadzi superwizje absolwenckie i szkoleniowe. Certyfikowany psychoterapeuta (PTP, PTPPd), superwizor szkoleniowy KCP socjoterapeuta i superwizor socjoterapii (PTP, PSSiT), trener. Dyrektor Poznańskiej Pracowni Psychoterapii, współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, prezes Wielkopolskiego Oddziału PTPPd. Członek Komisji Certyfikacyjnej PSSiT oraz sekretarz w certyfikacyjnej Komisji Odwoławczej PTP. Zarówno w praktyce jak i naukowo zajmuje się psychoterapią psychodynamiczną, depresyjnością, zaburzeniami osobowości, zjawiskami leczącymi w psychoterapii psychodynamicznej oraz dynamiką zmian w trakcie leczenia.

Superwizja

Jest niezbędnym narzędziem efektywnej pracy i rozwoju zawodowego. Poprzez ugruntowanie teoretyczne, wymianę doświadczeń, wprowadza rozumienie, pozwala reflektować przeciwprzeniesienie oraz procesy zachodzące w relacji terapeutycznej i pomocowej. Przeciwdziała wypaleniu zawodowemu i jego konsekwencjom.

Superwizja w psychoterapii

dr n.med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska - prowadzi superwizje absolwenckie i szkoleniowe. Certyfikowany psychoterapeuta (PTP, PTPPd), superwizor szkoleniowy KCP socjoterapeuta i superwizor socjoterapii (PTP, PSSiT), trener. Dyrektor Poznańskiej Pracowni Psychoterapii, współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, prezes Wielkopolskiego Oddziału PTPPd. Członek Komisji Certyfikacyjnej PSSiT oraz sekretarz w certyfikacyjnej Komisji Odwoławczej PTP. Zarówno w praktyce jak i naukowo zajmuje się psychoterapią psychodynamiczną, depresyjnością, zaburzeniami osobowości, zjawiskami leczącymi w psychoterapii psychodynamicznej oraz dynamiką zmian w trakcie leczenia. Prof. UAM dr hab. Mateusz Strózyński - prowadzi superwizje szkoleniowe. Psycholog, psychoterapeuta, filozof, filolog, filolog klasyczny. Absolwent psychologii (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (szkolenie wypelniające standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) gdzie nadal regularnie superwizuje swoją pracę. Szkoli sie również i superwizuje w zakresie Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (Transference Focused Psychotherapy) u dr Ericka A. Fertucka (City College of New York, Personality Studies Institute). Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Filologii Klasycznej UAM, opublikował 3 ksiązki i ponad 30 artykułow naukowych głównie na temat antycznej i średniowiecznej literatury, filozofii i duchowości oraz ich współczesnej recepcji. dr Katarzyna Właśniak – prowadzi superwizje szkoleniowe, konsultacje psychologiczne, pomoc psychologiczną oraz psychoterapię osób dorosłych, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych – osobistych lub zawodowych, szukają pomocy w rozwiązaniu własnych problemów wspólnie z terapeutą. Jest psychologiem, psychoterapeutą, superwizorem szkoleniowym Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (KCP), doktorem nauk biologicznych. Jako trener i wykładowca współpracuje między innymi z Wielkopolską Fundacją ETOH oraz Zakładem Promocji Zdrowia i Psychoterapii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę poddaje superwizji w KCP. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Superwizja w socjoterapii

dr n.med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska - prowadzi superwizje absolwenckie i szkoleniowe. Certyfikowany psychoterapeuta (PTP, PTPPd), superwizor szkoleniowy KCP socjoterapeuta i superwizor socjoterapii (PTP, PSSiT), trener. Dyrektor Poznańskiej Pracowni Psychoterapii, współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, prezes Wielkopolskiego Oddziału PTPPd. Członek Komisji Certyfikacyjnej PSSiT oraz sekretarz w certyfikacyjnej Komisji Odwoławczej PTP. Zarówno w praktyce jak i naukowo zajmuje się psychoterapią psychodynamiczną, depresyjnością, zaburzeniami osobowości, zjawiskami leczącymi w psychoterapii psychodynamicznej oraz dynamiką zmian w trakcie leczenia.