dr n. med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne superwizje. Dyrektor Poznańskiej Pracowni Psychoterapii

695 661 839

Martyna Minczykowska

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie terapia dzieci i młodzieży

663 594 839

dr Adam Pytliński

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie terapia dzieci i młodzieży

698 566 503

Marta Krzemińska

diagnoza psychologiczna psychoterapia osób dorosłych i młodzieży konsultacje psychologiczne interwencja w kryzysie terapia dzieci i modzieży

510 638 115

Natalia Miśko

psychoterapia indywidualna interwencja kryzysowa konsultacje psychologiczne

695 154 406

Agata Katrusiak

konsultacje psychologiczne psychoterapia indywidualna osób dorosłych i młodzieży

603 969 241

lek. Krzysztof Pawełczyk

konsultacje psychchiatryczne

kpawelczyk.gabinet@gmail.com

Andrzej Drozd

psychoterapia indywidualna konsultacje psychologiczne konsultacje seksuologiczne.

694 480 673

Marta Ornoch

psychoterapia dorosłych, psychoterapia dzieci i młodzieży, konsultacje psychologiczne

577 073 846

Sylwia Krzemińska

konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna, interwencja kryzysowa

607 184 921

Andrzej Trzęsicki

Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PTP, PTPPd oraz ISTFP

501 407 816

Piotr Musiał

psychoterapia dorosłych

502 140 770

Michał Tkaczyk

psychoterapia osób dorosłych, konsultacje psychologiczne, interwencja w kryzysie

695 248 009

arrow right

Zespół Poznańskiej Pracowni Psychoterapii realizuje pełną ofertę psychoterapii oraz wsparcia psychologicznego poprzez kontakt online. W sytuacji trudnej, kryzysowej zapraszamy do skorzystania z interwencji w kryzysie: interwencja w kryzysie

Psycholog Poznań

Poznańska Pracownia Psychoterapii to zespół psychologów, psychoterapeutów, seksuologów pracujących w podejściu psychodynamicznym. Nasza kadra ukończyła całościowe, kilkuletnie szkolenie w zakresie psychoterapii, uzyskując dyplomy i certyfikaty ważne przy weryfikacji kompetencji zawodowych. Aktywność i zaangażowanie w praktykę psychoterapeutyczną zaowocowało powołaniem kilka lat temu Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Poznań jest to miejsce w którym mieści się siedziba Poznańskiej Pracowni Psychoterapii. Cały zespół poddaje swoją pracę regularnej superwizji. W praktyce, publicystyce, projektach akademickich, konferencjach uczestniczymy w rowoju podejścia psychodynamicznego w Polsce.

Międzynarodowa Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej

Poznańska Pracownia Psychoterapii ściśle, merytorycznie współpracuje z Międzynarodową Szkołą Psychoterapii Psychodynamicznej https://msppd.pl/. MSPPd kształci przyszłych psychoterapeutów w psychodynamicznym podejściu do leczenia osobowości opartym o model TFP (tworzonym i rozwijanym przez Otto Kernberga i jego zespół działający w ramach Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University w Nowym Jorku https://weill.cornell.edu/units/borderline-personality-disorders międzynarodowe Towarzystwo ISTFP https://istfp.org/. MSPPd wzbogaciło kształcenie psychoterapeutów o różnicowanie diagnostyczne w obrębie diagnoz klinicznych w tym neurorozwojowych w perspektywie współwystępowania ich z diagnozami określonych patologii osobowości. W Poznańskiej Pracowni Psychoterapii odbywają się szkolenia MSPPd w ramach Szkoły Psychoterapii https://msppd.pl/o-szkole/ oraz podyplomowego kursu TFP dla psychoterapeutów https://msppd.pl/kurs-tfp/

Psycholog

Zespół prowadzi konsultacje psychologiczne, w trakcie których określa przyczyny, jakość, głębokość zgłaszanych problemów. Psycholog może poprzestać na propozycji kilku spotkań w ramach wspierającej interwencji psychologicznej bądź zalecić psychoterapię. Konsultacje dotyczą również problematyki dzieci i młodzieży, seksuologii, interwencji w kryzysie.

Psychoterapeuta

Jako psychoterapeuci psychodynamiczni koncentrujemy się na przyczynie problemu, nie jego klinicznym objawie. Takie myślenie wymaga podejścia do całej osobowości pacjenta, jej holistycznej diagnozy oraz odpowiedniej do tej diagnozy strategii pracy terapeutycznej. Determinuje to zróżnicowany i indywidualny sposób pracy z pacjentem.

II edycja grupy superwizyjno-warsztatowej


INTERDYSCYPLINARNY MODEL DIAGNOZY I LECZENIA DZIECI i MŁODZIEŻY

w perspektywie psychodynamicznej, medycznej, integracji sensomotorycznej

Zapraszamy Państwa do rocznego programu comiesięcznych spotkań w czasie, których specjaliści zajmujący się diagnozą i leczeniem dzieci w obszarze psychoterapeutycznym, medycznym, integracji sensomotorycznej będą mogli superwizować swoją pracę z małym pacjentem w gronie specjalistów: neuropsycholog, specjalista od integracji sensomotorycznej, psychoterapeuta psychodynamiczny oraz skonsultować z neurologiem dziecięcym, psychiatrą dziecięcym, pediatrą i neonatologiem. Wspólnie, na podstawie dostarczonego przez uczestników grupy materiału, stawiamy diagnozę i omawiamy zalecenia do pracy z dzieckiem. Poza wartością leczenia konkretnego małego pacjenta projekt ma na celu rozwój klinicznego i naukowego podejścia do INTERDYSCYPLINARNEJ DIAGNOZY DZIECI I MŁODZIEŻY.


Nasi Specjaliści:dr n. o zdr. Iwona Palicka – specjalista Psychologii Klinicznej w zakresie Neuropsychologii (obszar zainteresowań: neuropsychologia rozwojowa), terapeuta metod neurorozwojowych (Integracja Sensoryczna, INPP, BI, Johansen-IAS), specjalista diagnostyki zaburzeń rozwojowych typu FASD, terapeuta traumy (SomaticExperencing, NARM, SOMA-Embodiment), wykładowca akademicki, dyrektor Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu, członek Rady Fundacji Fastryga, Prezes Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej, Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Somatic Experiencing.


dr n. med. Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska - certyfikowany psychoterapeuta (PTP, PTPPd), certyfikowany superwizor PTPPd, socjoterapeuta i superwizor socjoterapii (PTP, PSSiT), trener. Dyrektor Poznańskiej Pracowni Psychoterapii, współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, współzałożyciel i prezes Wielkopolskiego Oddziału PTPPd w latach 2011-2017. Aktualnie przewodnicząca Rady Programowej Wielkopolskiego Oddziału. Prowadzi superwizje szkoleniowe oraz absolwenckie. Zarówno w praktyce jak i naukowo zajmuje się psychoterapią psychodynamiczną, depresyjnością, zaburzeniami osobowości, zjawiskami leczącymi w psychoterapii psychodynamicznej oraz dynamiką zmian w trakcie leczenia. W trakcie szkolenia i przygotowywania się do międzynarodowego certyfikatu superwizora z Psychoterapii Skoncentrowana na Przeniesieniu-TFP - akredytowanego przez International Society of Transference – Focused Psychotherapy (ISTFP). Certyfikowany psychoterapeuta TFP. Zajmuje się diagnozą i psychoterapią dzieci, młodzieży, osób dorosłych.Nasi konsultanci:lek. med. Karolina Kupczyk - lekarz z wieloletnim doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu dzieci, młodzieży i dorosłych z chorobami układu nerwowego. Szkolenie specjalizacyjne z neurologii i neurologii dziecięcej odbyła w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Szczególne zainteresowania zawodowe to stwardnienie rozsiane, migrena i diagnostyka neurorozwojowa.dr hab. n. med. Bogumiła Stoińska – profesor WSPiA w Poznaniu, specjalista w zakresie pediatrii i neonatologii, pracowała w Klinice Neonatologii Szpitala Ginekologiczno-Położniczego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu do końca 2010 roku. Zorganizowała Poradnię Wczesnej Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci Kliniki Neonatologii UM w Poznaniu (1997). Wprowadziła nowoczesny program kompleksowej opieki i rehabilitacji dzieci z grup ryzyka zaburzonego rozwoju psychoruchowego. W swojej rozprawie habilitacyjnej „Rozwój somatyczny i psychoruchowy dzieci z urodzeniową masą ciała 500 – 1500g w pierwszych dwóch latach życia” (2010) poruszyła niezmiernie ważny problem dla neonatologów, położników i pediatrów jakim są zaburzenia rozwojowe dzieci urodzonych z bardzo małą i skrajnie małą masą ciała, wczesna diagnoza-ocena rozwoju i rehabilitacja.

W okresie 2011-2017 profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta

Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, od 2012 do 2016 Dziekan Wydziału Medycznego.

Od 2012 do2017 dyżurowała w oddziale noworodkowym szpitala wojewódzkiego w Kaliszu.

Obecnie profesor Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.


Psychiatra dziecięcy – spotkania z konkretnym psychiatrą ustalane na podstawie dominującej problematyki naszych małych pacjentów.


Terminy i miejsce spotkań:


Miejsce: Poznańska Pracownia Psychoterapii – Staszica 2/11 oraz w czasie pandemii online.

Terminy:

Spotkanie wstępne: 17 luty 2021r. godz. 09:00-13:00.

Kolejne spotkania: środy od 09:00 do 13:00 w dniach: 24.03., 21.04., 19.05., 16.06., 15.09., 13.10., 17.11., 15.12. Pozostałe 3 terminy w związku z niepewnością terminu ferii zimowych do ustalenia z grupą.

Koszt udziału w grupie 120 zł/spotkanie od osoby.

Zapisy i dodatkowe informacje: ppp.poniatowska@gmail.com.


Superwizje

Superwizje mają na celu doskonalenie zawodowe psychologa, psychoterapeuty, socjoterapeuty, trenera. W naszym ośrodku jako superwizorzy szkoleniowi KCP i certyfikowani przez PTP superwizorzy socjoterapii prowadzimy superwizje psychoterapii osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz procesów grupowych. W Pracowni odbywają się zarówno superwizje szkoleniowe jak i absolwenckie.

dowiedz się więcej

Psychoterapia indywidualna

Jak sama nazwa wskazuje, jest to terapia, podczas której psychoterapeuta prowadzi indywidualne spotkania z pacjentem. Takie konsultacje odbywają się raz lub dwa razy na tydzień i trwają po 50 minut. Liczba potrzebnych sesji może się różnić w zależności od m.in. stopnia trudności problemu.

Konsultacja psychologiczna

Niejednokrotnie zdarza się, że pacjent potrzebuje pojedynczej konsultacji, aby przekonać się czy potrzebna jest mu dłuższa terapia – w takiej sytuacji również pomoże Państwu nasz psycholog. Poznań stanowi lokalizację gabinetu, gdzie serdecznie zapraszamy każdego, kto szuka dobrego specjalisty.

Terapia par

Niejednokrotnie okazuje się, że problemy w związku nawarstwiają się i ciężko się z nimi uporać samodzielnie. Pomocna może być wtedy terapia par, którą prowadzimy w ujęciu psychodynamicznym. Polega to zazwyczaj na osobnych spotkaniach partnerów z innymi psychoterapeutami.

Terapia dzieci i młodzieży

Gdy dziecko stwarza problemy wychowawcze, warto udać się z nim do specjalisty. Często kluczowe znaczenie ma również udział rodziców w sesjach. Psychoterapia dzieci i młodzieży może przyjmować formę rozmów lub też zabaw, zależnie od tego, ile lat ma pacjent.

Konsultacje seksuologiczne

Odpowiednio wykwalifikowany psychoterapeuta z naszego zespołu prowadzi także konsultacje seksuologiczne w Poznaniu. Można dzięki temu poradzić sobie z takimi problemami, jak zaburzenia erekcji i orgazmu, kłopoty z porozumiewaniem się w sferze erotycznej czy nawet ból podczas zbliżenia.

Terapia grupowa

W szerokiej gamie naszych usług mieści się również grupowa psychoterapia w Poznaniu. Przy jej pomocy można zaobserwować, jakie role przyjmujemy w obcowaniu z innymi osobami, a także rozwijać swoje umiejętności społeczne. Jest to doskonała propozycja dla pacjentów, którzy doświadczają trudności w relacjach z innymi.

Grupa Socjoterapeutyczna

Nasza pracownia psychoterapii prowadzi również specjalne sesje grupowe dla młodzieży wykazującej trudności w funkcjonowaniu społecznym. Może to być na przykład niechęć do nauki, nadpobudliwość, lęki w kontaktach z innymi lub też zaburzenia poczucia własnej wartości.

Interwencja w kryzysie

W przypadku nadmiernego stresu, związanego np. z poważną zmianą w życiu lub przykrym zdarzeniem losowym, prowadzimy interwencję w kryzysie, co pomaga zapobiec rozwijaniu się stanu chronicznego bądź ostrego. Dzięki spotkaniom z psychologiem, pacjentowi łatwiej jest wrócić do normalnego funkcjonowania.

Dlaczego nasza psychoterapia?

Wieloletnie doświadczenie

Nasza firma już od wielu lat zajmuje się bardzo obszerną dziedziną, jaką jest psychoterapia w Poznaniu. Stawiamy przede wszystkim na indywidualne podejście, które finalnie ma doprowadzić do poprawy jakości życia i samopoczucia naszych pacjentów. Gwarantujemy zaangażowanie w proces od początku do końca, z uwzględnieniem możliwości i celu, do jakiego dążymy.

Duże grono specjalistów

Nasz zespół składa się z psychologów, psychoterapeutów i seksuologów, którzy kierują się podejściem psychodynamicznym. Oprócz prowadzenia konsultacji z klientami, publikują oni również artykuły, biorą udział w projektach akademickich i są częścią wielu konferencji, które odbywają się w całym kraju. Wierzymy, że wiedza i doświadczenie naszych specjalistów przekłada się również na zadowolenie pacjentów.

Stały kontakt z klientem

Dobry psychoterapeuta z Poznania charakteryzuje się nie tylko wiedzą, ale również zaangażowaniem w pomoc pacjentowi. Stały kontakt z klientem pozwala nam stworzyć nić porozumienia i zbudować wzajemne zaufanie, które jest niezwykle istotne w tak skomplikowanym procesie jakim są konsultacje terapeutyczne.


Rozwój osobisty

Decyzja o podjęciu się konsultacji ze specjalistą z dziedziny psychologii to często trudny krok, który jednak warto wykonać. Rozmowa z inną osobą pozwala na zmianę perspektywy myślenia, spojrzenie na swoje życie z zupełnie innej strony i doprowadzenie do rozwoju osobistego w wielu aspektach życia codziennego.

Profesjonalizm

W naszej pracy istotny jest zarówno rozwój pacjentów, jak i specjalistów, którzy są częścią naszego zespołu. Niezależnie czy jest to seksuolog, czy psycholog zależy nam na jego profesjonalnym podejściu. Dzielenie się wiedzą i pomoc innym wymaga tej cechy, ponieważ z jednej strony trzeba być empatycznym, ale z drugiej mieć podstawy teoretyczne i potrafić przemienić je w działanie.

Szeroki wachlarz usług

Jako, iż nasz zespół nieustannie się powiększa i rozwija, możemy zagwarantować Państwu wiele usług, dopasowanych do różnych potrzeb. Przykładowo, zapewniamy konsultacje psychologiczne, terapie dla par oraz dzieci i młodzieży, a także terapię grupową. Wierzymy, że każdy znajdzie coś dla siebie, a w razie pytań zachęcamy do kontaktu.