Konsultacje psychologiczne

To forma spotkania z psychoterapeutą osób poszukujących pomocy psychologicznej – par oraz osób indywidulanych. Konsultacje psychologiczne poprzedzają terapię, obejmują zwykle kilka spotkań i służą rozpoznaniu potrzeb zgłaszających się osób. Podczas konsultacji osoby proszone są o przedstawienie kilku ważnych kwestii: opisanie powodów poszukiwania pomocy, rodzaju doświadczanych problemów, obszaru którego dotyczą (życie osobiste, relacje z bliskimi, relacje zawodowe, problemy seksualne), a także opisania ewentualnie występujących objawów (np. lęk, niepokój, dolegliwości somatyczne, depresja, zaburzenia nastroju). Często konsultacje dają szansę na to, aby zgłaszająca się osoba mogła wspólnie z psychoterapeutą zastanowić się nad tym, czego dotyczy jej główny problem. Podczas wspólnej rozmowy terapeuta ocenia charakter problemów osoby, wskazuje możliwości i formy ich dalszego leczenia, wyjaśnia na czym polega psychoterapia i jak może pomóc osobie w jej konkretnej sytuacji.

Cennik - 100 zł

Miejsce spotkań:
Poznań, ul. Staszica 2/11.

Konsultacje prowadzi każdy z członków naszego Zespołu - psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta.