Terapia grupowa

Poznańska Pracownia Psychoterapii oferuje możliwość podjęcia psychoterapii grupowej. Psychoterapia grupowa jest formą terapii umożliwiającą pracę nad swoimi trudnościami realizowaną zarówno w relacji z terapeutą, jak i w relacji z innymi członkami grupy. Często indywidualne trudności mogą uwidaczniać się oraz być odczuwane w funkcjonowaniu z innymi ludźmi. Podjęcie tego typu terapii umożliwia zrozumienie natury swoich problemów oraz mechanizmów, które powodują, że pewne trudności pomimo naszych starań powtarzają się w różnych sytuacjach i w relacjach z różnymi osobami. Grupa terapeutyczna umożliwia poszerzanie i pogłębianie świadomości, sprzyja rozwojowi własnemu oraz zmianom w funkcjonowaniu. Psychodynamiczna terapia grupowa koncentruje się na relacjach między uczestnikami oraz ich znaczeniu dla toczącego się procesu. Pozwala na obserwację siebie w kontekście przyjmowanych ról w kontaktach interpersonalnych, obserwację własnych reakcji na zachowania innych oraz rozwój umiejętności społecznych i uzyskanie informacji na temat siebie dzięki spostrzeżeniom członków grupy . Grupa terapeutyczna może stać się środowiskiem kształtującym albo korygującym zachowania społeczne. Psychoterapia grupowa może być również wsparciem psychologicznym w kryzysie oraz funkcjonowaniu w chorobie. Terapię prowadzi psycholog i/lub psychoterapeuta Poznańskiej Pracowni Psychoterapii.

Psychoterapia grupowa może być odpowiednią formą pracy terapeutycznej dla osób, u których pojawiają się problemy takie, jak:

  • niesatysfakcjonujące relacje z drugim człowiekiem,
  • trudności w pracy, na studiach ,
  • trudności małżeńskie, z dziećmi, rodzicami, trudności partnerskie,
  • dyskomfort psychiczny,
  • objawy nerwicowe,
  • obniżony nastrój, apatia, obniżona aktywność życiowa, bezsenność, niepokój, stany lękowe,
  • ogólne poczucie bycia nieszczęśliwym,
  • trudności w codziennym funkcjonowaniu oraz funkcjonowaniu społecznym.

Cennik - 80 zł

Miejsce spotkań:
Poznań, ul. Staszica 2/11.