Psychoterapia indywidualna

Słowo psychoterapia wywodzi się z greckiego, powstało z połączenia dwóch słów: psyche, czyli dusza oraz therapein, czyli leczyć. Psychoterapia jest wysoce wyspecjalizowanym procesem obejmującym wiele kroków, począwszy od diagnozowania pacjenta, poprzez dobór odpowiednich technik leczenia, aż po ocenę skuteczności leczenia, czyli poprawy psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta. Polega na systematycznych sesjach z psychoterapeutą, raz bądź dwa razy w tygodniu, w te same dni o stałej godzinie. Zasady spotkań określone są w kontrakcie, czyli ustnych ustaleniach między psychoterapeutą a pacjentem.

Psychoterapia psychodynamiczna, która wywodzi się z teorii psychoanalitycznej, jest dziedziną praktyki i wiedzy, która od wielu lat szybko się rozwija. Jej podstawowe założenia poszerzone zostały o nowe teorie, współcześnie inspirowane także pracami badawczymi z zakresu neuropsychologii. Wpływa to na wzbogacenie proponowanych przez nas metod leczenia. Celem psychoterapii psychodynamicznej jest nie tylko leczenie objawów, które pacjenci często uznają za źródło swojego dyskomfortu czy cierpienia, jak różnego typu lęki, zaburzenia nastroju, trudności w relacjach z ludźmi, nieadekwatne emocje, czy myśli. Psychoterapeuta psychodynamiczny stawia sobie za cel przede wszystkim modyfikację podstawowej organizacji i struktury osobowości pacjenta, chce umożliwić proces dojrzewania i integracji osobowości. Wyrazem tego będzie zmiana reakcji, emocji i procesów myślowych na bardziej prawidłowe i adekwatne. Ogromną rolę w tym procesie odgrywa relacja pacjenta z psychoterapeutą, a także poszerzanie rozumienia siebie i tego, co leży u źródeł objawów. Podejście psychodynamiczne koncentruje się na nieświadomości i wczesnych doświadczeniach oraz ich wpływie na obecne trudności życiowe. Psychoterapia psychodynamiczna posiada dużą, udowodnioną badaniami skuteczność w leczeniu wielu typów zaburzeń, m.in.: lękowych, nastroju, osobowości. Psychoterapię mogą prowadzić wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Każdy psycholog, psychoterapeuta naszej Pracowni swój warsztat pracy rozwijał pod kierunkiem nauczycieli i superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Zgodnie ze standardami etycznymi pracy psychoterapeuty nasza praca poddawana jest regularnej superwizji.

Sesje psychoterapii odbywają się zazwyczaj raz lub dwa razy w tygodniu, trwają około 50 minut. Pierwsze spotkanie powinno zostać poprzedzone kontaktem telefonicznym lub mailowym - wybrany psycholog, psychoterapeuta zaproponuje termin pierwszej konsultacji.

Cennik - 100 zł

Miejsce spotkań:
Poznań, ul. Staszica 2/11.

Psychoterapia indywidualna jest prowadzona przez wszystkich specjalistów.