Interwencja w kryzysie

Celem interwencji kryzysowej, którą w naszym ośrodku prowadzi wykwalifikowany psycholog i psychoterapeuta, jest przywrócenie pacjentowi jego własnych zdolności do przezwyciężenia lub zneutralizowania objawów reakcji stresowej, zapobieżenie rozwoju ostrego lub chronicznego stanu stresu oraz destabilizacji wewnętrznej. Kryzys pojawia się w wyniku stresującego wydarzenia życiowego lub istotnej zmiany życiowej, zazwyczaj związanej z utratą lub zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa. Osoba doświadczająca nadmiernego poziomu stresu może mieć wówczas znacznie utrudnione prawidłowe funkcjonowanie emocjonalne , społeczne oraz zawodowe. Charakterystycznymi dla ostrych stanów stresowych są: paniczny lęk, silne napięcie emocjonalne, nadmierne pobudzenie, poczucie bezradności, uczucie rozpaczy, drażliwość, trudności w kontroli emocjonalnej, a czasami zwężenie pola świadomości, trudności ze zrozumieniem, zaburzenia orientacji i uwagi. Reakcja na stres może pojawić się po pewnym czasie od wystąpienia urazu, który rzadko przekracza 6 miesięcy.

W ramach interwencji w kryzysie psycholog i psychoterapeuta oferuje zazwyczaj kilka spotkań opierających się na rozmowie. Czasami po kilku interwencjach może pojawić się konieczność dalszego leczenia i wskazana jest niejednokrotnie psychoterapia.

Każdy ze specjalistów pracujących w naszej Pracowni to psycholog i psychoterapeuta, co umożliwia dokonanie pogłębionej diagnozy trudności osobistych oraz zasobów osób korzystających z interwencji. Dzięki specjalistycznej i pogłębionej wiedzy z zakresu takich obszarów jak: psychologia oraz psychoterapia stosowane interwencje psychologiczne są zindywidualizowane i dostosowane do specyfiki osoby znajdującej się w kryzysie.

Cennik - 100 zł

Miejsce spotkań:
Poznań, ul. Staszica 2/11.

Interwencja w kryzysie jest prowadzona przez wszystkich specjalistów.