Grupa socjoterapeutyczna

Socjoterapia to grupowa forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowana do dzieci i młodzieży. W grupach socjoterapeutycznych pomoc otrzymają młodzi ludzie, którzy mają problemy w funkcjonowaniu psychospołecznym, na przykład mają trudności w: przestrzeganiu zasad, realizacji obowiązku szkolnego, tworzeniu satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Zadaniem specjalistów prowadzących grupy – socjoterapeutów, jest wprowadzenie podczas prowadzonych zajęć reguł i zasad, które będą wpływały na kształtowanie pozytywnych relacji między uczestnikami grupy, żeby mogli doskonalić umiejętności społeczne (takie jak umiejętności komunikacji interpersonalnej lub asertywności), kształtować pozytywne cechy osobiste (adekwatną samoocenę czy empatię) oraz radzić sobie z trudnościami osobistymi (na przykład agresją lub lękiem). Każdy ze specjalistów pracujących w naszej Pracowni to nie tylko socjoterapeuta, ale jednocześnie psycholog i psychoterapeuta, co umożliwia dokonanie pogłębionej diagnozy potrzeb, trudności osobistych ale także zasobów uczestników grup. Dzięki temu stosowane interwencje psychologiczne są zindywidualizowane dla każdego uczestnika oraz dostosowane do specyfiki prowadzonej grupy oraz oparte na pogłębianej wiedzy z zakresu takich obszarów jak: psychologia rozwoju dzieci i młodzieży, psychoterapia i socjoterapia. W pracy przyświeca nam przekonanie o silnym potencjale tkwiącym w młodzieży oraz dużych możliwościach terapeutycznej zmiany, dzięki stosowanym w okresie dzieciństwa i dojrzewania interwencjom pomocowym.

Udział w naszej grupie poprzedzony będzie bezpłatnymi konsultacjami jednego z terapeutów prowadzących z rodzicami i nastolatkiem/nastolatką. W celu ustalenia terminu konsultacji oraz uczestnictwa w spotkaniach socjoterapeutycznych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z osobami prowadzącymi zajęcia. 

Cennik - 75 zł

Miejsce spotkań:
Poznań, ul. Staszica 2/11.