Terapia dzieci i młodzieży

Psychoterapia dzieci i młodzieży to forma pomocy psychologicznej skierowanej dla dzieci i młodzieży, która doświadcza takich trudności jak: zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, trudności szkolne, trudności w relacjach rówieśniczych, trudności adaptacyjne. Psychoterapię dzieci i młodzieży w Poznańskiej Pracowni Psychoterapii rozpoczyna się od spotkań konsultacyjnych, w czasie których psychoterapeuta będzie mógł poznać zgłaszane problemy oraz przeprowadzić wywiad psychologiczny dotyczący rozwoju dziecka. Psychoterapeuta pracując z dziećmi i młodzieżą zwraca szczególną uwagę na dokonanie rzetelnej diagnozy psychologicznej, uwzględniającej okres rozwojowy w jakim znajduje się młody pacjent. Po dokonaniu diagnozy opartej także o spotkanie konsultacyjne z rodzicami psychoterapeuta podejmuje pracę z pacjentem metodami adekwatnymi do wieku. W przypadku dzieci młodszych najczęściej psychoterapia prowadzona jest w formie zabawy, w której psycholog dziecięcy może stosować interwencje terapeutyczne na poziomie języka dopasowanego do rozwoju dziecka. Terapia młodzieży przyjmuje zbliżoną formę do psychoterapii indywidualnej osób dorosłych gdzie główną aktywnością jest rozmowa.

Cennik - 100 zł

Miejsce spotkań:
Poznań, ul. Staszica 2/11.